Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litterär analys av Störst av allt

Skapad 2020-03-24 13:00 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Litterär analys av Störst av allt

Innehåll

Litterär analys av Störst av allt 

Uppgifter

  • Litterär analys av Störst av allt

Matriser

Sve
Litterär analys av Störst av allt

Godkänd analys
Väl genomförd analys
Träffsäker analys
Litteraturvetenskaplig analys
Romanens budskap och tema diskuteras översiktligt.
I analysen appliceras litteraturvetenskapliga begrepp på ett fungerande sätt för att analysera romanens budskap och tema.
De litteraturvetenskapliga begreppen hjälper analysen framåt och fungerar som stöd i en nyanserad och utförlig analys av romanens budskap och tema.
Slutsatser
-
I analysen resonerar skribenten och drar slutsatser utifrån sina resonemang.
Resonemangen är välgrundade och nyanserade.
Disposition
Analysen utreder frågeställningen. Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition.
Analysen är väldisponerad. Texten skänker nya perspektiv på romanen genom resonemang och citat från verket. I analysen lyfts egna idéer om romanens tema samt budskap.
Analysen är väldisponerad. Inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner. Citaten från romanen är väl valda och belysande. De förklaras tydligt. Tolkningarna av romanens tema och budskap är rimliga och fördjupade.
Citat
Du tillämpar regler för citat- och referatteknik - du sidhänvisar korrekt till romanen.
Samma som för 'godkänd analys'.
Samma som för 'godkänd analys'.
Språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och tydligt. Det är också varierat, och innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och tydligt. Det är också varierat och innehåller goda formuleringar.
Anpassning
Analysen är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Analysen är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Samma som för 'väl genomförd analys'.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: