Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2011-11-17 16:03 i Östra Karups skola Båstad
Geografi Europa
Grundskola 5 – 6 Geografi

Innehåll

Syfte

Få kunskap om kartan och länder, platser, hav och vattendrags läge.

Göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Få kunskap om hur människor och natur påverkar vår jord och vilka konsekvenser det får för människor och natur.

Utveckla förmågan att analysera.

Mål

Du ska lära dig

• Namn och läge på Europas länder, samt viktiga öar, vatten, berg, regioner och orter.

• Läsa, förstå och använda kartor.

• Göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.

• Förstå hur människor och naturens krafter påverkar jordytans former.

• Känna till naturresurser som vatten, odlingsmark, skog och fossila bränslen, var på jorden de finns och vad de används till.

• Reflektera över olika källors användbarhet.

• Förstå vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

• Förklara samband mellan naturresurser och var människor bor.

• Förstå geografiska begrepp.

• Resonera om bra miljöval i vardagen.

• Resonera om ojämlika levnadsvillkor i Europa, vad det kan bero på och vad man skulle kunna göra åt det.

Bedömning

Du ska kunna;

• Markera Europas länder, naturtyper, hav, floder, berg, regioner och huvudstäder på en karta.

• Med hjälp av kartbokens register hitta en stad, ett land, ett berg, slå upp rätt sida och med hjälp av koordinaterna hitta stället. Förstå kartbokens tecken och färger.

• Du ska jämföra likheter och skillnader mellan länder i Europa utifrån hur människor bor och lever, hur naturtypen är, vattentillgång, miljö och vilka naturresurser de har. Resonera om varför det bor mycket människor på en del ställen och lite på andra. Det här ska du göra skriftligt.

• Skriva, rita och berätta om hur människor och naturens krafter påverkar jordytans former.

• Källhänvisning (skriv ner och tala om var du fått reda på det du skriver om). Föra ett resonemang om det var lätt eller svårt att hitta information, om den var användbar och trovärdig.

• Använda och förstå ord och begrepp som hör till geografi.

• Ha egna åsikter om miljöval och vara med i diskussion och argumentera för vad du tycker och tänker.

• Skriva och resonera om ojämlika levnadsvillkor i Europa, vad det kan bero på och vad man skulle kunna göra åt det.

Undervisning

*Se filmer

*Läsa och söka efter information

*Göra muntliga och skriftliga reflektioner

*Läxförhör med kartkunskap och ordförståelse.

*Skriftliga grupparbeten.

Uppgifter

  • Ett land

  • Veckans ord

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: