Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser

Skapad 2020-03-25 14:27 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Tidsperiod: 

Vecka 14 - vecka 19 

 

Detta ska du kunna: 

Substantiv: 

 • Vad är ett substantiv?

 • ta ut substantiv ur givna meningar

 • singular och plural 

 • konkret och abstrakt

 • bestämd och obestämd

 

VERB: 

 • Vad är ett verb?

 • ta ut verb ur givna meningar

 • Tempus (presens, preteritum, perfekt, pluskvamperfekt, futurum) 

 • Nutidsplan och dåtidsplan 

 

ADJEKTIV:

 • Vad är ett adjektiv?

 • ta ut adjektiv ur givna meningar

 • kongruens

 • komparera: positiv, komparativ, superlativ, 

 

 

ADVERB: 

 

 • Vad är ett adverb? 

 • ta ut adverb ur givna meningar

 

Hur ska vi arbeta med ordklasser?

Vi kommer att: 

 

 • se filmer

 • ha diskussioner

 • genomgångar i helklass

 • uppgifter i Gleerups Portal

 • repetera, både gemensamt och individuellt

 

Bedömning. Så här ska du visa vad du lärt dig:  

 

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov om ordklasser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Ordklasser - läromålsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Substantiv
Kan identifiera några substantiv i givna meningar Vet vad ett substantiv är
Kan identifiera de flesta substantiv i givna meningar
Kan identifiera nästan alla substantiv i givna meningar
Kan identifiera alla substantiv i givna meningar Kan på ett tydligt sätt motivera varför ett ord är ett substantiv
Substantiv
Konkret/abstrakt Bestämd/obestämd form Singular/plural
Kan identifiera några ord i bestämd och obestämd form Kan identifiera några ord i singular och plural
Kan identifiera några konkreta och abstrakta substantiv Kan förklara skillnaden mellan bestämd och obestämd form Vet skillnaden mellan singular och plural
Kan identifiera några konkreta och abstrakta substantiv samt förstår skillnaden mellan abstrakt och konkret Kan identifiera nästan alla ord i bestämd och obestämd form
Kan identifiera alla konkreta och abstrakta substantiv samt förstår skillnaden mellan konkret och abstrakt Kan identifiera alla ord i bestämd och obestämd form Kan identifiera alla ord i singular och plural
Adjektiv
Kan identifiera några adjektiv i givna meningar
Kan identifiera de flesta adjektiv i givna meningar Vet vad ett adjektiv är
Kan identifiera nästan alla adjektiv i givna meningar
Kan identifiera alla adjektiv i givna meningar
Adjektiv
Komparation
Kan komparera några regelbundna adjektiv
Kan komparera några regelbundna och några oregelbundna adjektiv Kan vad de olika komparationsformerna heter (positiv, komparativ och superlativ)
Kan förklara vad komparera innebär
Verb
Kan identifiera några verb i givna meningar
Kan identifiera de flesta verb i givna meningar
Kan identifiera nästan alla adverb i givna meningar
Kan identifiera alla verb i givna meningar Kan på ett tydligt sätt motivera varför ett ord är ett verb
Verb
Tempus
Kan namnge 1 tempus
Kan namnge 3 tempus Kan berätta vilket tempus 1 verb står i
Kan namnge 4 tempus Kan utifrån en given text identifiera om texten är skriven i nutidsplan eller dåtidsplan.
Kan namnge alla tempus Kan motivera hur du vet att det är nutidsplan eller dåtidsplan
Adverb
Kan identifiera några adverb i givna meningar
Kan identifiera de flesta adverb i givna meningar Vet vad ett adverb är
Kan förklara skillnaden mellan adverb och adjektiv
Kan identifiera alla adverb i givna meningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: