Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsdagbok 8d v. 13-20

Skapad 2020-03-25 22:47 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Efter genomgång ska ni sätta upp mål och planera egen träning samt skriva en träningsdagbok för 3-4 veckor. Efter det ska ni skriva en reflektion om varför man ska träna, hur din träning gick och vad det kan bero på. Mer info finns på Classroom.

Innehåll

Träningsdagbok

Vi kommer att gå igenom hur man sätter upp mål och planerar sin egen träning. Ni sätter upp ett träningsmål (kondition/rörlighet/styrka) och även ett hälsomål om ni önskar. Ni skriver sen träningsdagbok under 3-4 veckor för att få en överblick hur er träning och fysiska aktivitet ser ut. Därefter utvärderas era mål och planeringar.

Att vara fysik aktiv är viktigt för ens mående och därför är det viktigt att lära sig att kunna planera och utvärdera sina aktiviteter. 

På Classroom finns dokument där ni ska fylla i de olika delarna. Det fins även flera dokument att läsa för att få fördjupade kunskaper, för att sedan kunna utveckla sina reflektioner och resonemang just kring träning, hälsa, planering och mål.

 

V. 13 Uppstart av arbetsområdet

V. 14 Börja fyll i din träningsdagbok

V. 16 Lämna in mål och planering

V. 18 Lämna in utvärdering och träningsdagbok

V. 18-20 Muntlig redovisning i smågrupper

 

Centralt innehåll och kunskapskrav, se nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Träningsdagbok

F
E
C
A
Planera träning, sätta upp mål och resonemang av hur man påverkas av fysisk aktivitet.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: