Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media åk 7

Skapad 2020-03-26 11:23 i Olandsskolan Östhammar
Media åk 7
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Media är något vi nästan tar som en given del av våra liv. Många vill nå dig med information, underhållning och reklam. Affärer vill att du köper deras varor, artister att du lyssnar på deras musik, politiker att du röstar på deras parti. De använder sig av TV, film, radio, tidningar, Internet, böcker mm. Ett demokratiskt samhälle förutsätter fria massmedier men också att du lär dig att se kritiskt på text och bild. Men vad man kanske inte alltid tänker på är att media också formar den du är. Media skapar värderingar och åsikter hos oss, kort sagt påverkar dig att bli den du är!

Innehåll

Syfte - Varför?

Syftet med arbetsområdet är att du ska få kunskap om media. Vilka slags media finns? Hur arbetar de? Vilka uppgifter har media? Och kanske viktigast, hur påverkar media dig. Du ska lära dig analysera, granska, förklara och undersöka hur media som samhällsaktör påverkar individ och samhällen. Undervisningen ska vidare ge möjlighet till att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten.

Centralt innehåll - Vad?

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Arbetssätt - Hur?

 • Genomgångar
 • Filmklipp
 • Arbetsuppgifter till faktatext
 • Diskussioner
 • Skapa reklamfilm, fake news och löpsedel
 • Nyhetsfrågor

Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Miniprov
 • Diskussioner
 • Arbetsuppgifter

 

Material

Ord och begrepp

Massmediernas roll - faktatext NE

Text att läsa på inför förhöret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: