Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-03-26 13:43 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Till detta arbetsområdet kommer du att använda ett digitalt läromedel i samhällskunskap som finns på gleerupsportal.se. Vi kommer också använda oss av studi.se dit eleverna har inloggningsuppgifter. En mer detaljerad lektionsplanering hittar ni nedan:

Innehåll

 

                 Planering lagar och regler åk 6

 

Vecka

Innehåll och uppgifter

 

  16

Lektion 1: Intro – varför lagar och regler? Se filmen “Normer” på Studi, Lär dig skillnaden mellan lagar, regler och normer.

 

Lektion 2: Läsa kapitlet “Vilka regler ska det då finnas?” på Gleerups. Gör uppgifterna på Gleerups. Läs kapitlet “Lagar” och ”Sveriges äldsta lag” på Gleerups. Gör uppgifterna på Gleerups.

Du ska lära dig vem som stiftar Sveriges lagar och vilka olika slags lagar det finns. Du ska också lära dig hur gamla Sveriges lagar är. Paruppgift: gör fem egna frågor på kapitlet “Sveriges äldsta lag” och ställ till din bänkkamrat.

Se filmen “från idé till lag” på studi.se

 

Lektion 3: Läs Kapitlet “Ibland krävs det nya lagar” på Gleerups, gör uppgifterna, Se filmen “Sveriges grundlagar” på Studi.se. Lär dig vad våra fyra grundlagar heter. Läs kapitlet “Domstolen dömer”.

 

 

  17

Lektion 1: Skriv upp de fetstilta orden i kapitlet “Domstolen dömer” och lär dig att förklara dem.

Läs kapitlet “Brott och straff”, lär dig minst fem olika brottsrubriker och vad de innebär.

 

Lektion 2: Läs kapitlet “Ungdomar och brott”, gör uppgifterna. Läs kapitlet “Socialnämnden har ansvaret” och gör uppgifterna.

 

Lektion 3: Läs kapitlet “Från brott till straff – del I” och gör uppgifterna.

Se filmen “Från brott till åtal" på Studi.se. Läs kapitlet “Från brott till straff – del II” och gör uppgifterna. Diskutera vad som gör att man begår brott, väljer att fortsätta/sluta.

 

 

Lektion 4: Se resten av filmerna på studi “ I rättsalen”, “rättegång”, “Dom faller”, Repetera viktiga ord. Träna begrepp.

 

 

  18

Lektion 1: Läs kapitlet “Allemansrätten” och gör uppgifterna.

Repetition av begrepp 

 

  19

Gör “Repetition och reflektion”, Gör “Viktiga ord och begrepp” på Gleerups,  Läs “Gör sammanfattning”

 

Examination

 

 

 

Efter avslutat område ska eleven kunna:

- resonera om skillnaden mellan regler och lagar, och om skillnaden mellan skrivna och oskrivna regler.

- resonera kring varför regler och lagar måste finns.

- ge några exempel på hur något som varit lagligt blivit olagligt eller tvärt om.

- ge exempel på några brott enligt lagboken och vad straffet (påföljden) kan bli.

- beskriva hur en rättegång går till.

- resonera kring vilka följder ett brott kan få för brottslingen, men också för brottsoffret.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
    Sh  4-6

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Människors & barns rättigheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: