Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9 v. 13-18

Skapad 2020-03-27 12:59 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Inom detta arbetsområde ligger fokus på att prata om vänskap genom att kunna beskriva dig själv som person och även en vän samt på grammatikområdena adjektiv och verb.

Innehåll

Syfte

Inom undervisning i franska ges du möjlighet att:

• utveckla din förmåga att använda franska för att kommunicera i tal och skrift

• fördjupa din förståelse av talad franska i olika situationer och sammanhang

• utveckla din förmåga att reflektera över levnadssätt och kultur i fransktalande länder

• utveckla såväl lust som förmåga att lära dig språk

 

Centralt innehåll

 • vardagliga situationer, vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där franska används;
 • berättelser, dialoger;
 • grammatiska strukturer;
 • ord och fasta språkliga uttryck i texter och i talat språk i olika situationer

 

Arbetsområdet och mål

Målet med arbetsområdet är att du ska utöka ditt ordförråd kring vänskap och därmed kunna beskriva dig själv som person och även en vän. Du behöver för detta lära dig nya ord och uttryck och framför allt adjektiv samt en del nya verb: 

 • Text, ord och uttryck kap 6 "Vänskap"
 • Adjektivets böjning och komparation (se övningar och powerpoint i planeringen)
 • Verb i presens, perfekt och futurum (-er verb, aller, faire, être, avoir, prendre, savoir, pouvoir, boire, ouvrir, voir)

 

Arbetssätt

 • genomgångar
 • muntliga och skriftliga uppgifter enskilt eller i grupp
 • eget arbete i  lärobok och övningsbok
 • Kahoot
 • quizlet

 

 

 

 Bedömning

Sker kontinuerligt på lektionsarbete, läxförhör samt på ett skriftligt prov den 30 april. Kom ihåg att din delaktighet på lektionerna gör att du utvecklar ditt språk.

 - Fraser och meningar övning 2 s. 73 (se ditt worddokument)

- 15 st förprickade glosor kap 6 s. 85

- Kunna beskriva dig själv och en drömkompis utifrån samma modell som personerna i kapitlet (se övn 5 och 13, s. 75 och 82)

- Adjektiv övn s. 78 (böjning och komparation, övningar s. 78-81)

- hör- och läsförståelse relaterade till vänskap (läs igenom texter kap 6 för att träna)

Verb i presens, perfekt och futurum (-er verb, aller, faire, être, avoir, prendre, savoir, pouvoir, boire, ouvrir, voir) - dessa tar vi efter detta prov

 

 Material

https://www.dropbox.com/s/xl2vnm2gcm63qso/Adjektiv%20PP.pptx?dl=0 (adjektivets böjning, placering och komparation) 

https://www.youtube.com/watch?v=wypjXdShDJw (future proche, futurum)

https://www.youtube.com/watch?v=lUzgIh5sjQw (passé composé)

Texter och övningar från à plus 8 samt övrigt aktuellt material

Ipad 

quizlet.com

Uppgifter

 • Prov franska

 • NP franska - läsa och höra

Matriser

M2
Moderna språk 7-9

Nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Hörförståelse
Förstå tydligt talat språk
Du är på väg att förstå innehållet i tal
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter
Du är på väg att förstå innehållet i texter
Du förstår det mest väsentliga
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Skriva (framställning)
Formulera sig skriftligt
Du är på väg att formulera dig i skrift
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Skriva (interaktion)
Du är på väg att kommunicera/interagera i skrift
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar
Tala (samtala)
Uttrycka sig muntligt
Du är på väg att uttrycka dig muntligt
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till mottagare och sammanhang
Tala (framställning)
Formulera sig muntligt
Du är på väg att formulera dig muntligt
Du formulerar dig enkelt och begripligt, med fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: