Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 6 La familia de María y El tiempo libre

Skapad 2020-03-27 13:47 i Svanberga skola Norrtälje
Språk år 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med kapitlen La familia de María och El tiempo libre

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.11-21

Förmågor

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • reflektera över kulturella företeelser
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Övergripande mål och riktlinjer

Kommunicera på ett främmande språk på ett funktionellt sätt 

Internationellt perspektiv

 Kunna lära och arbeta både självständigt och med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Berätta om dig själv 
 • Berätta om din familj
 • Berätta och fråga om fritidsintressen, vad du gillar

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Samtal/Diskussioner under lektionerna

     Summativ

 • Läxförhör
 • Skriftlig inlämning

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Arbeta med texter och övningar i boken 
 • Genomgångar och diskussioner på lektionerna
 • Träna på läxor (ord/fraser)
 • Detaljerad planering finns i lärloggen

Uppgifter

 • La familia (loca)

 • La familia (loca)

 • Mi familia

Matriser

M2
Spanska år 6 Berätta om dig och någon annan samt ställa frågor

Underlag saknas
Ännu ej uppnått målen
Läsa
 • M2
Du behöver träna mer på att förstå texter.
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter. Du visar din förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet.
Lyssna
 • M2
Du behöver träna mer på att förstå tal.
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Skriva framställning
Presentera sig i skrift.
 • M2
Du behöver träna mer på att skriva.
Du kan skriva mycket enkla och i huvudsak begripliga texter, med enstaka vanliga ord och fraser.
Du kan skriva mycket enkla och begripliga texter, med vanliga ord och fraser.
Du kan skriva enkla och relativt tydliga texter, med vanliga ord och fraser.
Prata framställning
Presentera sig muntligt
 • M2
Du behöver träna mer på att formulera dig i tal.
Du kan formulera dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Du kan formulera dig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: