Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äggskydd

Skapad 2020-03-30 10:24 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik

Innehåll

Syfte

 • att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Lärandemål

 • Se matrisen

Undervisning

 • Ni ska bygga en konstruktion som skyddar ägget från att knäckas när det träffar marken. Vi kommer släppa ägget och konstruktionen från No-salens fönster.
 • Ni får använda gammalt material som finns på skolan och hemma (bubbelplast, sugrör, tyg, papper, kartong, ballonger m.m.)
 • Under tiden som ni arbetar ska ni utvärdera era konstruktioner. Det är viktigt att ni skriver ner utvärderingarna! Mall finns här på Unikum.

 Bedömning

 • Skiss och ritning
 • Hur ni identifierar behov
 • Era kommentarer till er skiss/ritning
 • Vilka förslag till ändringar ni kommer fram till
 • Hur och om er konstruktion fungerar

Uppgifter

 • Dokumentation Äggskydd

 • Dokumentation Äggskydd

 • Dokumentation Äggskydd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Äggskydd

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Begrepp
Du använder några relevanta begrepp i din dokumentation.
Du använder flera relevanta begrepp. Du använder dem korrekt i en del av meningarna i din dokumentation.
Du använder många relevanta begrepp. Du använder dem oftast på ett korrekt sätt i meningar i din dokumentation.
Genomföra arbeten
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklande fysiska modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska modeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord i mallen.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord i mallen.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord i mallen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: