Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu

Skapad 2020-03-30 15:54 i Söndrumsskolan Halmstad
Jag och familjen Yrken och verksamheter i närområdet Livet förr och nu kopplat till Astrid Lindgrens böcker
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Hur var det att vara barn för ca 100 år sedan? Hur är det att vara barn i Halmstad idag? Tillsammans ska vi titta på hur det var att vara barn förr och göra jämförelser med idag.

Innehåll

 

Det här ska vi göra:

Du ska lära dig genom att:

- Lyssna till berättelser, läsa faktatexter, se bilder och film om hur det var att vara barn för ungefär 100 år sedan.

- Tillsammans med dina klasskamrater utforma intervjufrågor som du ska fråga din intervjuperson.

- Intervjua en äldre person och återberätta för klasskamrat om hur din intervjuperson hade det som barn.

- Diskutera kristendomens och hemortens betydelse för familjen och skolan förr och nu.

- Diskutera och resonera och jämföra med klasskamrater

- Se filmer där t.ex. Astrid Lindgren skildrar hur barns uppväxt förr kunde se ut, exempelvis Barnen i Bullerbyn, Rasmus på Luffen.

- Skriva texter

- Pengars användning och värde förr jämfört med idag.

 

Lektionsupplägg:

- Genomgång hur lektionen kommer se ut ( syfte, innehåll och reflektion).

- Genomgång av ny kunskap - exempelvis genom film.

- Arbeta med läromedel - t.ex. faktataxter, filmer

- Praktiska, fysiska, samarbetsövningar kring det aktuella arbetsområdet.

Bedömning/Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du ska kunna:

 • ge några exempel på skillnader och likheter när det gäller att vara barn idag och förr i tiden.
 • återberätta din intervju och det viktigaste vi samtalat om på lektionerna.
 • återberätta och ge exempel vad kristendomen betydde förr i tiden i skolan och där du bor.
 • använda begreppen nutid, dåtid och framtid.
 • veta vad en tidslinje är och hur man kan använda den.
 • ge exempel på hur betalning skedde förr och några viktiga sakers värde förr jämfört med idag.

Genom att muntligen, skriftligt eller genom film redovisa att du kan och har förstått ovanstående.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: