Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik på Musslan

Skapad 2020-03-31 09:48 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Matematik är inte bara 1+1 utan matematiken finns med oss under hela dagen. Vi pedagoger är med och sätter ord på det som sker.

Innehåll

 
SYFTE

 

 Ett av våra uppdrag är att göra matematiken synlig för barnen och utmana dom att fundera kring den, på så sätt kan barnen utveckla sina matematiska kompetenser och i sin tur lära sig använda matematik såväl i vardagen som i framtida sammanhang.  

 
MÅL

Matematik är något som finns överallt runtomkring men bara för att den är en del av barnens vardag betyder det inte att barnen automatisk utvecklar ett matematiskt tänkande eller förståelse.
Vår förhoppning är att försöka ge barnen bra upplevelser och erfarenheter av matematik vilket förhoppningsvis gör att barnen utvecklar en positiv attityd till matematik samt motivation till att lära mer. Vi vill att barnen ska tycka att det är roligt med matematik!METOD

Både medvetet samt omedvetet använder barnen dagligen matematik både i rutinsituationer som i deras lek där de sorterar, jämför, räknar antal, hittar lösningar på problem samt pratar om olika matematiska begrepp så som lägesord, former, tid mm.  

 

 DOKUMENTATION


Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelningsplanering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: