Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra grannspråk v. 14-20

Skapad 2020-03-31 11:09 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
.

Innehåll

Våra grannspråk

Lektionsplan för åk 9 , ämne svenska

Förberedd av Marie Therén

v. 14-20 kod till classroom tileeaw

SYFTE

 • Få möta och bekanta sig med de nordiska grannspråken

MÅL

 • Ha läst/lyssnat till texter på olika språk från norden.
 • Ha undersökt skillnader och likheter mellan svenskan och de andra språken, t ex uttal, stavning och ords betydelse.
 • Undersöka och jämföra ett av de nordiska språken med svenskan utifrån ett material du själv väljer (t ex sångtext, dikt, skönlitterär text.)
 • Kunna redogöra för tydliga likheter och skillnader mellan svenskan och de undersökta språken.

MATERIAL SOM KRÄVS

Ipad, filmer, texter etc i classroom

AKTIVITET

Du kommer få korta genomgångar av de olika språkens historia och kännetecken – med störst fokus på danska och norska. Du kommer att lyssna till ljudexempel på hur språken låter, t ex låttexter, och även få läsa korta textexempel. Därefter undersöker du och jämför språken med det svenska språket vilka tydliga likheter och skillnader du lägger märke till.

Som slutuppgift kommer du att välja ett av språken som du ska jämföra med svenskan. Du kommer att utgå från ett underlag du väljer själv, t ex en låttext eller en skönlitterär text. Redovisningen kommer att göras muntligt.

BEDÖMNING

Bedömning görs framförallt av slutuppgiften, men även vid genomgång i klassen av gjorda uppgifter kan du visa din förmåga att jämföra svenskan med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: