Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion årskurs 7

Skapad 2020-03-31 14:49 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 Religionskunskap
Nu är det dags att starta upp arbetet med religion!

Innehåll

Vi delar upp religionsämnet i olika avsnitt. Dessa avsnitt är:

1) Du själv och alla andra

2) Viktiga frågor om livet

3) Livsfrågor i vår tid

4) Etik - om att tänka efter före

5) Livsfrågor i olika samhällen

6) Livsfrågor i populärkulturen

 

Avsnitt 1: 

Vi läser i läroboken Religion 7 Fundament kapitel 1, sidorna 14-21. Du har tillgång till boken på driven: "Du själv och alla andra".

Vi gör tre olika övningar i klassrummet. Dessa övningar handlar om att ta ställning och göra val i olika situationer. Dessa övningar är dock svåra att göra om du är hemma. 

Vi pluggar på begreppen på s. 21 och gör sedan ett kapiteltest.

 

Avsnitt 2:

Vi läser i läroboken Religion 7 Fundament kapitel 2, sidorna 23-37. Du har tillgång till boken på driven: "Viktiga frågor om livet". 

Vi gör två stycken övningar i klassrummet, där ni tillsammans i grupper diskuterar olika saker.

Vi pluggar på begreppen på s. 37 och gör sedan ett kapiteltest. 

Uppgifter

 • Kapiteltest 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9

Matriser

Re
GA Religionskunskap 7-9

F
E
C
A
RE-1. Världsreligioner
Förmågan att resonera om tankegångar, urkunder och uttryck och handlingar inom kristendomen och andra världsreligioner. Eleven har kunskaper om kristendomen (katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, protestantiska kyrkan etc.) och andra världsreligioner (islam, hinduism, buddism etc.). Eleven kan använda dessa kunskaper för att resonera om/beskriva centrala tankegångar, (vad händer efter döden, vad är rätt och vad är fel, hur visar man vördnad inför gudarna etc.) urkunder ("regler" som finns inom religionen t.ex. tio Guds bud etc.) och konkreta religiösa uttryck (att svära vid Allah för att vara mer trovärdig) och handlingar (gifta sig i kyrkan).
Eleven har vissa kunskaper om kristendomen eller någon av de andra världsreligionerna.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
RE-2. Samband mellan religioner
Förmågan att resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner och livsåskådningar. Eleven för resonemang om likheter (otrohet är tabu inom både islam och judendom etc.) och skillnader (inom islam är fläskkött inte tillåtet att äta, men inom hinduismen är det tillåtet att äta etc.) inom och mellan religioner (kristendomen, buddism etc.) och andra livsåskådningar (new agerörelsen etc.).
Eleven kan presentera fakta om olika livsåskådningar men gör det utan att föra resonemang om likheter och skillnader.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
RE-4. Livsåskådningens betydelse
Förmågan att resonera om livsfrågor och identiteter. Eleven kan resonera om hur livsfrågor (vad händer efter döden, är det rätt att stjäla etc.) skildras i olika sammanhang (i skolan, i USA, på fotbollsträningen, i kompisgruppen etc.) på ett sådant sätt att resonemanget förs framåt. Dessutom kan eleven resonera om hur identiteter (en själv som fotbollspelare, flickvän, dansare, storasyster etc.) formas av religioner (islam, hinduism etc.) och livsåskådningar (new agerörelsen etc.) på ett sådant sätt så att resonemanget förs framåt.
Eleven kan beskriva att livsfrågor skildras i olika sammanhang och att identiteter kan ha med religioner och andra livsåskådningar att göra.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
RE-5. Moraliska frågeställningar
Förmågan att resonera och argumentera om moraliska frågeställningar och värderingar. I elevens resonerande och argumenterade kring moraliska (vad är rätt och vad är fel?) frågeställningar (vad är en god människa? är det rätt med abort? etc.) och värderingar (ställningstaganden i en viss fråga t.ex det är rätt med fri abort, ibland är våld befogat etc.) förs underbyggda resonemang där både etiska (vad är rätt och vad är fel?) begrepp (ord som är specifika för moral och etik) och modeller (pliktetik, konsekvensetik etc.) används på ett fungerande sätt.
Eleven kan uttrycka sina egna moraliska värderingar och argumentera för dem.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: