Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och procent

Skapad 2020-03-31 15:45 i Östad skola Lerum
Nu ska du få arbeta vidare med bråk och decimaltal. Tiondelar, hundradelar och och de pyttesmå tusendelarna ska du arbeta med. Du ska också få nosa på vad procent är och hur det hänger ihop med bråken och decimaltalen.
Grundskola 5 Matematik
Du kommeratt få arbeta med decimaltal, tiondelar och hundradelar, och även se hur decimaltal också kan jämföras och presenteras som med bråk och procent.

Innehåll

Det här kommer du att arbeta med:

Nu kommer vi att arbeta vidare med tion- och hundradelar för att befästa kunskaperna. 

Du kommer också att få jämföra hundradelar med procent. Du kommer att få öva på att beräkna t ex antal av helhet och rabatter på pris. 

Du kommer att få öva på hur man kan jämföra bråk med decimaltal och procent. T ex 20% = 1/5 = 0.2.

Du kommer att få delta i gemensamma genomgångar men öva i par eller enskilt. Du kommer också att få färdighetsträna med spel och med datorns hjälp. 

 

Det här kommer jag att bedöma:

Hur väl du kan se sambandet mellan de olika begreppen.

Hur väl du kan välja mellan de olika metoderna för att göra beräkningar av olika slag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: