Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 4 vt 2020

Skapad 2020-03-31 16:13 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola F – 9
Svenska under vårterminen i årskurs 4.

Innehåll

Under vårterminen har vi försökt utmana och utveckla elevernas skrivande på olika sätt. 

Vi har haft fokus på olika texttyper, både vad gäller skönlitteratur och sakprosa. 

I Svenska med 4a har jag kunnat använda mig av det vi arbetar med i SO som ett kompletterande underlag för Svenska, eftersom vi lagt ner tid på att skriva faktatexter knutna till varje landskap som vi gått igenom. 

Utöver det har vi använt oss av diagnosmaterial och sakprosatexter i vårt läromedel ZickZack. 

Vi har jobbat med diagnosmaterial med insändare och reportage samt faktatexter om djur, samt löpande läst faktatexter kopplade till geografiarbetet i SO. 

I berättande form har vi arbetat med beskrivande ord och försökt planera och utveckla skrivandet av berättande texter. Detta arbetet har genomförts både i helklass men även när eleverna haft svenska i 4-grupper. 

I 4-grupperna har bokprojektet "Boken" påbörjats. Här läser vi en bok tillsammans och arbetar med olika skrivuppgifter kopplade till de två karaktärerna Love och Alva som vi följer i boken. 

I samband med uppgifter och frågor som vi arbetar i klassrummet har vi konsekvent tränat på att skriva fullständiga meningar genom att "sno från frågan" samt förtydligande med konkreta exempel och argument. Vi har tränat på att utveckla våra svar samt konsekvent tagit fram och jämfört olika svar för att se hur dessa kan utvecklas/förbättras till ett mer utvecklat svar. 

När nya uppgifter introduceras jobbar vi alltid gemensamt och går igenom hur den eller de första uppgifterna ska lösas tillsammans. Därefter arbetar eleverna oftast enskilt tills dess att vi återigen sammanfattar gemensamt. 

Vid två tillfällen har eleverna haft boksamtal efter att vi läst och lyssnat färdigt på en skönlitterär bok. Här har syftet varit att kunna uttrycka olika åsikter om det man läst samt konkreta förklaringar/argument/exempel som förtydligar ens åsikt. 

Här har eleverna spelat in sina boksamtal utifrån sin planering och med krav på att alla ska delta i samtalet samt ha ett uttalat ansvarsområde inom den egna gruppen. Utöver detta har eleverna fått recensera de böcker de läser enskilt (bänkböckerna) genom att skriva ned sina tankar om boken samt sätta betyg på dem utifrån en mall vi tagit fram för årskurs 4. 

Under vårterminen har vi läst och arbetat med följande: 

- Drakskeppet av Maj Bylock. Här har vi läst både i helgrupp och i läsgrupper. 

- Lyssnat på radioteaterns "Bröderna Lejonhjärta" 

- Högläsning av "Kompisboken"

- Avslutat arbetet med Vikingatiden där eleverna arbetade ämnesöverskridande i både SO och Svenska. I Svenska arbetade vi med kapitlet "Vikingatiden" i våra läromedel samt lyssnade på berättelsen om "Turid" på barnradion. 

- Jobbat med temat "Fablernas Värld" i våra läromedel samt sett sammanfattningar från den gamla tv-serien "Fablernas Värld". 

- Jobbat med temat "Astrid Lindgren i våra läromedel och läst utdrag från övriga texter och lyssnat på sånger till en del av berättelserna. 

- Jobbat med temat "Kom och köp!" i våra läromedel om annonser och hur reklam fungerar. I samband med detta har vi även gått igenom hur våra medier fungerar, reklam i sociala medier och hur man påverkas av reklam. Vi har även sett avsnitt från serien "Är det sant" som kan kopplas till ämnet. 

- Tagit oss an uppgiften att bli "Skaffare" till nordiska museets minnesarkiv genom uppgifterna och materialet knutna till projektet på mittliv.minnen.se. I samband med detta har vi även gjort några nedslag i historien genom att se på några avsnitt av Fabellas tidsresa och jakten på den glömda historien på ur. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: