👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

baklängesplanering Vilse

Skapad 2020-03-31 16:41 i Bålbro förskola Norrtälje
Förskola
När arbetet med planeringen är färdigt avslutar ni med att namnge planeringen med er generativa fråga och byter ut bilden mot något som passar er planering. Ta bort denna befintliga ingresstext och skriv en sammanfattning av planeringen här. Ingressen ska rama in arbetsområdet och väcka nyfikenhet.

Innehåll

Innehåll

 

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Generativ fråga: 

Syfte: 

Syftet med utbildningen är att göra barnen tryggare och säkrare i fall det skulle hända att barnen kommer vilse i skogen. Barnen får bekanta sig med de 3 gyllene reglerna:

Stopp stanna, krama ett träd, för att förhindra att de kommer ännu mer vilse.

Hålla värmen, bygga en koja och behålla kläderna på.

Synas och höras, göra stopptecken och klä en gran.

1b: MÅL ur Lpfö 18

 

Mål ur Lpfö 18:

 
 
  •  

    självständighet och tillit till sin egen förmåga,

  •  

    förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

  •  

    upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

 

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnens intressen, initiativ och behov:

Barnens erfarenheter om att gå vilse är begränsad till lekland och varuhus.

Specifika mål

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

 

Förståelse:

De tre gyllene reglerna, stopp, stanna, hålla värmen och höras.

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

 

Förmågor:

Tillit till sin egen förmåga: Genom att göra de trygga och säkra i sina beslut vid vilsesituationer.

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp:

Stopp, kort, lång, rak, räkna till tre, kall, varm, synas, helikoptermarkering, stopptecken, Färger.

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Arbetslagets förhållningssätt: Medforskande och utforskande pedagoger som tar tillvara på barnens spontanitet, idéer och initiativ. Dialog tillsammans med barnen, ömsesidigt utbyte mellan pedagog och barn. Utgå från barnens erfarenheter och förförståelse.
Öppna och generativa frågor. För att kunna få syn på den metakognitiva kunskapen i Blooms taxonomi så har vi exempel frågor som vi tänkte använda oss av: Liknar det något annat vatten du sett? Vem kan veta mer om det här? Hur kan vi få veta mer? Vad vet vi nu? Vad behöver vi undersöka mer? Analysfrågor: Hur tog ni vi reda på det? Hur tänker vi nu? Vad var olika mellan de vi gjorde här och det vi såg på tv:n? Vad skulle vi kunna göra annorlunda nästa gång vi prövar?
 Konkreta och utforskningsbara aktiviteter.
Dela in barnen i mindre grupper så att alla blir hörda oavsett ålder, kön och etnicitet.

Vetenskaplig grund: Barnkonventionen, Lpfö, Civilförsvarets forskning.

 

1h: FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Läsa igenom Vilsematerialet. Kollegialt lärande och skapa en dockteater.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat?

2a: KRITERIER

 

Kriterier: (ev hänvisning till matris)

Se matrisen.

2b: UTVÄRDERINGSSÄTT

Utvärderingssätt:

När vi ser att barnen leker och sjunger de tre gyllene reglerna.

Avslutningsbarnen planerar vi att ge varsin visselpipa. Återkommande repetition varje vår. Sommarfestuppvisning med dans och sång.

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

 

Aktiviteter:

Inne i mindre grupper.

1. Vi börjar med att läsa Vilsesagan i mindre grupper, ca 4 barn. Diskutera känslor och erfarenheter.

2. Reflektera tillsammans över olikheter och likheter av erfarenheter och känslor.

3. Ut i skogen och leka sin nya kunskap. 

4. Rörelse sång, cd inne.

5. Bamsesaga ute, leka vilse.

6. Rollspel ute.

7. Upprepning av sången flertal gånger.

8. Arbetshäfte/pysselbok inne.

9. Leka vilse.

10. Dockteater.

11. Vilka färger syns bäst i skogen?

12. Polygluttsagor.

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Formativ uppföljning:

Genom observationer, lyssna till barnens intressen och frågor. Repetera momenten flertal gånger. Skapa lekundervisning.

3c: LÄRMILJÖ

Lärmiljö:

Skogen.

Rörelseyta inne.

Lugna, tysta läsplatser inomhus.

Arbetshäftet/pysselbok.

Genom repetitioner och medveten lekundervisning.

Gruppstorleken varierar beroende på undervisningstillfälle.

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
gyllene reglerna
Deltar i utbildningen.
Gör rörelser till sången.
När vårdnadshavare berättar för pedagoger att barnen berättar och sjunger hemma. När barnen informerar andra barn och pedagoger som inte deltagit i utbildningen.
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

baklängesplanering Vilse

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1