Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2020-03-31 22:51 i Fårboskolan Oskarshamn
Judendomen, dess grunder, traditioner och värderingar
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om islam, vad som utmärker religionen. Vi lär om islams ursprung, om centrala tankar inom islam samt om vad det kan innebära att leva som muslim.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 

 

Arbetssätt/metod

- läsa och hämta fakta ur lärobok,

- film från sli.se, AV-media, studi.se, - diskussion och frågor till,

- delta i samtal och diskussioner i större och mindre grupper,

- arbetsuppgifter knutna till läroboken,

- praktiskt i form av teater.

 

Tid

Ca veckorna 14-19.

Det här ska du kunna

- känna till och kunna redogöra för grunderna i islam bl.a de fem pelarna 

- känna till koranen och hur den kom till

- kunna berätta lite om Muhammed och hans betydelse för islam. 

- känna till de viktigaste muslimska högtiderna, 

- känna igen och kunna namnge symboler, heliga byggnader och skrifter

- resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar

- kunna berätta om några skillnader och likheter mellan islam, judendom och kristendom.

 

Bedömning

Genomförda arbetsuppgifter/deltagande i diskussioner på lektionerna.

Tre skriftliga läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6

Matriser

Re
Ämnesmatris Religion år 4-6

Religionskunskap år 6

F
E
D
C
B
A
Kunskaper i religion
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett bra sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan världsreligionerna
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: