Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självporträtt under tid

Skapad 2020-04-01 06:26 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
aktivitet som ger barnen möjlighet att kunna se och tolka sin identitet/ kroppsuppfattning skapa och visa sina kunskaper.

Innehåll

1. Undervisningsplanering

 • Vad ska läras ut? 
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

   

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 • Varför? 
  att barnet ska kunna se och tolka sin utseendet och skilja mellan sitt och andras, samt att träna finmotorik och fokusera på att förstå sin identitet.
  i den här övningen är det fokus på jaget, men också på olikheter. alla har ett eget utseende, lika eller olika. vi vill också se hur barnens skapande förändras över tid. vi ska göra minst 2 porträtt ett i början av terminen och ett i slutet.

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  vi kommer att ställa ett spegel, tuschpenna, bord och stol där barnet kan sitta och se på spegel, sedan rita sitt ansikte.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
  vi kommer att prata först vad vi ska göra, och varför och hur, sedan varje barn tar och sätta sig och testa själv. de kommer ockås sitta uppe för att barnen ska kunna revisita sina portätt

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  alla barn på bläckfisken

 • Av vem? 
  johanna dunia linn

 • Vad är målet med undervisningen?
  vi kommer att se hur barnen ser sig själva och hur hanterar en penna, och hur de uppfattar sig själva samt hur de tolkar sin spegel bild samt hur deras skapande utvecklas över tid

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: