Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen

Skapad 2020-04-01 06:47 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Vi arbetar utifrån materialet ”Före Bornholmsmodellen” för att systematiskt och medvetet stärka och utveckla barnens språk.

Innehåll

Under våren 2020 kommer barnen födda -15,16,17 att arbeta med  materialet Före Bornholmsmodellen.

 

Mål

 • Att barnen ska kunna lyssna och återberätta en saga med hjälp av bilder, flano eller annat material
 • Att barnen ska utveckla sitt språk utifrån sina förutsättningar och få ett rikare ordförråd.
 • Att barnen ska lära sig känna igen ord sim rimmar och leka med ord genom rim och ramsor.
 • Att upptäcka sammansatta ord och att orden får en ny betydelse när man sätter ihop dem.
 • Att ord består av stavelser.
 • Att skapa ett begynnande intresse för bokstäver, ord och skriftspråk.

 

 

Aktivitet:

 

Följa språksamlingarna som finns färdiga i materialet Före Bornholmsmodellen. Aktiviteterna är varierande, men alla har med språket att göra.

Varje språksamlingar består av ett upprop, veckans ramsa, högläsning, sånglek, språklek och avslutning. 

 

 

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi kommer att ha språksamlingen en gång i veckan. ”Före Bornholmsmodellen ”är en  vetenskapligt beprövad metod för barn att utveckla sitt språk samt förberedande för läs och skrivutvecklingen.. Östhammarskommun har valt att alla förskolor arbetar med detta material för att lägga grunden och stödja barnens läs och skrivutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: