Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Novell

Skapad 2020-04-01 09:47 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under några veckors tid ska vi skriva, läsa och analysera noveller (mestadels på tisdag och torsdag). En novell är en kort berättelse som oftast bygger på en händelse med få personer i den. Vi kommer att studera hur novellen är uppbyggd (dramaturgin). Arbetsområdet avslutas med en novellanalys samt att du ska skriva en egen novell, utifrån dess typiska stil.

Innehåll

Vad gör vi?

  • Vi kommer att studera novellens uppbyggnad (dramaturgi).
  • Vi kommer att läsa olika noveller.
  • Vi kommer att analysera olika noveller.
  • Du kommer att göra en skriftlig novellanalys.
  • Du kommer att skriva en novell enligt dess dramaturgi (novellkurva), med ett innehåll där du gestaltar personen/personerna och miljön på ett fungerande sätt.

Kunskapskrav som testas

(se matris nedan)

LÄSA och SKRIVA.

 

Arbetsformer

Vi studerar hur en novell är uppbyggd (dramaturgin).

Vi läser olika noveller.

Du kommer att göra en novellanalys.

Du planerar och skriver en novell utifrån "novellkurvan" (dramaturgin).

 

Matriser

Sv
Novell

SKRIVA

På väg att nå målen
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Skriva text, språkliga normer
Eleven är på väg att nå kunskapskraven för att skriva olika texter med viss språklig variation, textbindning och en fungerande anpassning till texttyp och normer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Handling och beskrivning
Eleven är på väg att nå kunskapskraven för att skriva gestaltande beskrivningar med en enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklande gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklande gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

LÄSA

På väg att nå målen
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Sammanfatta texters innehåll
Eleven är på väg att nå kunskapskraven för att sammanfatta texters innehåll på ett enkelt sätt.
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och föra resonemang
Eleven är på väg att nå kunskapskraven för att tolka enklare budskap i text.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: