Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Monster

Skapad 2020-04-01 20:12 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 1 Svenska Bild
På tisdagar kommer vi att ha ett litet minitema under kommande veckor. Ett litet snällt monster flyttar in i klassrummet. Hen ger eleverna uppdrag som tränar olika förmågor i svenska. Eleverna får bl.a. skriva olika typer av texter, skapa ett monster och träna samarbetsstrategier.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se exakta kunskapskrav längre ner i planeringen

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 •  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Vad ska vi göra? (CentraIt innehåll)

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 •  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder till elevernas egna texter.
 • Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg. Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)

Under kommande veckan vi att arbeta med temat genom:

 • Diskussioner och övningar i klassen.
 • Få uppdrag av monstret.
 • Skapande.
 • Skrivövningar.
 • Se kortare filmer.

 

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Genom skrivuppgifter under temats gång.
 • Aktivt delta i klassrumsdiskussioner och övningar.

 

Inspiration och material kommer från:

http://www.oppetklassrum.se/

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: