Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne

Skapad 2020-04-02 09:45 i Yngsjö skola Kristianstad
Grundskola 4 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Under resten av terminen kommer vi att arbeta med vårt landskap Skåne. Du får lära dig mer om vårt landskap, olika städer, t.ex. Kristianstad, Lund och Malmö, några historiska platser och viktiga händelser i Skånes historia och lite kring skånsk kultur, Skånes flagga, Skånes landskapsblomma, Skånes landskapsdjur och Skånes landskapsvapen. Vi ska träna oss i kartkunskap, söka information i böcker, broschyrer och på internet, samt skriva egna faktatexter och göra bilder till som sedan blir din egen skånebok. Vi kommer även att göra ett besök hos en ålafiskare.

Innehåll

 

Mål för eleven:

 • Kartkunskap:
 • Kunna Skånes största tätorter.
 • Kunna Skånes största vattendrag och åsar.
 • Kunna vilka landskap som gränsar till Skåne.
 • Kunna norr, söder, öster och väster.
 • Faktakunskap:
 • Skånes flagga.
 • Skånes landskapsblomma och landskapsdjur.
 • Skånes natur och miljö.
 • Ålafisket.
 • Kunna förklara ämnesspecifika begrepp.

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa och lyssna på faktatexter.
 • Se filmer.
 • Skriva och dokumentera med ord och bild.
 • Genomgångar
 • Arbeta med kartan.
 • Besöka en ålafiskare.

 Bedömning

Dina kunskaper om området kommer att bedömas utifrån muntliga diskussioner samt hur du tagit till dig de kunskaper, samband, ord och begrepp som vi arbetat med under arbetsområdet.

 

I början av temat kommer vi att göra en gemensam tankekarta för att ta reda på vad du redan vet om Skåne, samt ta reda på vad du mer vill lära dig i temat. Du kommer att få se bilder på Skånes flagga och landskapsvapen och ska få göra egna bilder av dessa. Under temats gång kommer du också att få ta reda på fakta om några kända städer och platser i Skåne, samt skriva faktatexter om vad du har lärt dig. Du kommer att få göra en reklamsida om något som du tycker är intressant.

När vi arbetar med Skånes karta, kommer du att få lära dig några viktiga geografiska begrepp som sjö, hav, ö, å, norr, söder, väster och öster. Du kommer lära dig att avläsa en karta men också rita egna kartor. Vi kommer att läsa böcker, titta på filmer, söka information på nätet och i broschyrer för att söka fakta.


 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Skåne-vårt landskap

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
ANALYSERA
Du kan vissa geografiska begrepp och använder dessa när du avläser en karta.
Du kan med hjälp av grundläggande geografiska begrepp avläsa och orientera dig på en karta. Du kan placera några, för dig, viktiga platser på kartan.
Du kan beskriva och förklara förhållandet mellan kartbild och verklighet.Du använder dig av relevanta geografiska begrepp. Du kan placera flera av de städer, sjöar och hav vi talat om, på kartan.
Ansvar
Ta ansvar för studier
Du behöver mycket stöd för att fullfölja dina arbetsuppgifter.
Du fullföljer dina arbetsuppgifter.
Du fullföljer dina arbetsuppgifter.Du gör alltid ditt bästa och är noggrann.
Lyssna
Du lyssnar aktivt en kort stund.
Du lyssnar aktivt en längre stund.
Du lyssnar aktivt och engagerat. Du ställer relevanta frågor.
Skriva
Faktatext
Du tar med stöd ut fakta ur en angiven text. Du skriver av texten.
Du kan ta ut viss fakta ur en angiven text. Du använder sig av ett enkelt men i huvudsak korrekt språk.
Du har god förmåga att ta ut fakta ur en angiven text och att återge grundläggandedelar av informationen. Ditt språk är varierat och du använder ord och begrepp på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: