Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygnsbroderi och design

Skapad 2020-04-02 13:20 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F Slöjd
Designa ett armband utifrån en grundmodell. Du väljer vilket uttryck ditt armband ska få genom färg, form och mönster. Du får välja material: läder, lin, bomull eller eget förslag. Korsstygnsbroderiet ritar du själv och anpassar till ditt armband.

Innehåll

Vi arbetar med designprocessen och anpassar vårt slöjdande och hantverk utifrån en tänkt mottagare.

 • Hur hittar du inspiration?
 • Vem är din mottagare (kan vara du),
 • vad tror du att denna person gillar?
 • Hur tror du att armbandet ska komma att användas, exempelvis vid vilka tillfällen?
 • Varför väljer du denna form och detta mönster till din mottagare?
 • Vilka kvaliteter behöver just det här armbandet ha?
 • Hur jobbar du miljömässigt och med tanke på hållbarhet?

Du får förhålla dig till ett antal ramar och inom dessa får du tänka och skapa fritt. Du ska tydligt motivera de olika steg du tar i din designprocess: Hur, vad och varför olika beslut har tagits.

Vi ska undersöka:

Korsstygnets roll i samhället, varför brodera korsstygn?

Ett föremåls uttryck, vad är det?

Design, i vilka områden verkar en designer?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: