Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilars liv NTA

Skapad 2020-04-02 15:14 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Biologi
Fjärilars liv startar i elevernas egna erfarenheter och funderingar kring larver. De får varsin tistelfjärilslarv som de studerar och följer när den växer, förpuppar sig och kläcks till en fjäril.

Innehåll

Beskrivning av temat

Det är inte helt ovanligt att fjärilarna hinner lägga ägg innan de släpps ut och hela livscykeln blir tydlig.

När eleverna studerar larvens och fjärilens kroppsdelar går det att generalisera till andra insekter och det finns också möjlighet att göra jämförelser med andra djur och med människan.

Larvens och fjärilens betydelse i ekosystemet är ett annat spår som är lätt att komma in på med hjälp av uppdragen i Fjärilars liv.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

 

Mål
Biologi – Syfte
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
genomföra systematiska undersökningar i biologi
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll i årskurs 1-3

 

Naturorienterande ämnen

Temat fokuserar på följande moment i kursplanerna:

Året runt i naturen

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
Berättelser om natur och naturvetenskap

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

 

Metoder och arbetssätt

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Filmer

Fjärilar- den fantastiska förvandlingen SLI

Fullständig förvandling: Fjärilen SLI
 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
    Bi
  • Centralt innehåll
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
    Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: