👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsförståelse 7D VT 21

Skapad 2020-04-02 16:59 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi fortsätter att öva läsflyt, lässtrategier och läsförståelse. Läsning är något du utvecklar under hela din skoltid. Experter inom läsning säger att det behövs 5000 timmars läsning för att man ska bli en god läsare och man behöver ha ett ordförråd på 30 000- 40 000 ord när man lämnar grundskolan. Om man läser en timme om dagen innebär det att det tar ca 14 år.

Innehåll

 

 

Lärandemål

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Vi arbetar tillsammans och individuellt med läsförståelse av olika typer av texter.

Material: texter i Pejlo, egen skönlitterär bok, gemensam skönlitterär bok samt andra texter. 

Bedömning: Läsförståelsetest samt frågor kring böckerna som besvaras skriftligt och muntligt. Obs! Att följa läsplaneringar för läsläxor är mycket viktigt för bedömningen

Matriser

Sv
Läsförståelse

E
C
A
Sammanfattning
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Mellan raderna
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.