Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivtest åk7

Skapad 2020-04-03 08:31 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska på en eller två lektioner skriva en kortare text i exam.net som ska vara resonerande och argumenterande. Din text ska innehålla en inledning, avhandling och en lämplig avslutning. Instruktioner finns i exam.net.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Skrivtest åk7

Skrivförmåga

Nivå 1
Inte godtagbar kunskapsnivå
Nivå 2
Godtagbar kunskapsnivå
Nivå 3
Solklart godtagbar kunskapsnivå
Nivå 4
Solklart mycket mer än godtagbar kunskapsnivå
Struktur
Din text saknar en styckeindelning. Din text saknar en inledning eller en avslutning. Din texts innehåll saknar röd tråd, för att samband och sammanhang är för bristfälligt. Huvudrubrik och mellanrubriker saknas.
Din text har en bristfällig styckeindelning. Din text har försök till en inledning och en avslutning. Din texts innehåll visar på försök till samband och sammanhang. Rubrik finns.
Din text har en korrekt styckeindelning. Din text har en fungerande inledning och avslutning. Samband och sammanhang finns i ditt innehåll.
Din text har en korrekt och väl fungerande styckeindelning. Din text har en passande och fungerande inledning och en träffande avslutning. Relevant och tydligt samband och sammanhang finns i ditt innehåll.
Skrivfel
Du hanterar inte skiljetecknen korrekt. Du har för stora brister i din användning av: skiljetecken, versaler och gemener. Det finns alldeles för många: stavfel, särskrivningar - ihop skrivningar av ord, formfel, verbfel, syftningsfel, bestämningsfel, böjningsfel och satsradningar. Du hanterar ordföljden bristfälligt.
Din text innehåller få fel med skiljetecknen. Du har använt stor och liten versal korrekt. Det finns ett fåtal stavfel och formfel.
Du hanterar skiljetecknen korrekt. Det finns inga fel med liten och stor versal. Det finns inga stavfel men några formfel.
Du hanterar skiljetecknen korrekt, även svårare som accenttecken, kolon och semikolon. Det finns inga fel med liten och stor versal. Det finns inga stavfel eller formfel.
Språkfel
Din text innehåller för många ordvalsfel som orsakar syftningsfel. Du börjar flera meningar (huvudsatser) med bindeord. Meningarna i din text saknar ofta ett eller flera ord, speciellt subjekt och objekt. Du har ett mycket begränsat ordval och det saknas variation i din meningsbyggnad. Du talspråksstavar många ord och använder ofta ord som är rena talspråksmarkörer (diskursmarkörer).
Det finns ett fåtal syftningsfel. Det finns ett fåtal ofullständiga meningar. Du har ett enkelt men fungerande ordval. Du upprepar vissa ord ofta i din text. Du talspråksstavar en del ord.
Det finns inga syftningsfel. Dina meningar är fullständiga. Ditt ordval visar på tendens till variation. Du talspråksstavar inga ord.
Det finns inga syftningsfel. Dina meningar är fullständiga. Du har ett varierat och rikt ordval.
Helhet
Din text fungerar inte som det är tänkt, eftersom du har skrivit om något annat ämne än det som stod i instruktionen till skrivuppgiften. Det saknas resonemang eller argument i din text. Det saknas fördelar (+) eller nackdelar (-) i din text.
Din text kan fungera som det är tänkt efter en del bearbetning. Argument och resonemang finns men utan exempel. Du har fått med enstaka fördelar och någon nackdel i ditt innehåll utifrån dig själv och ditt eget liv.
Din text fungerar som det är tänkt efter lite bearbetning. Argument och resonemang finns med exempel. Du har fått med personliga fördelar och nackdelar i ditt innehåll utifrån dig själv och andra i samma ålder.
Din text fungerar som det är tänkt utan bearbetning. Argument och resonemang finns med tydliga och träffande exempel. Du har fått med personliga och allmänna fördelar och nackdelar i ditt innehåll, där du visat att du är medveten om skillnader beroende på ålder och livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: