Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snickra

Skapad 2020-04-03 10:49 i Myrans förskola Säter
Förskola
En tradition på Myrstacken är att de äldsta barnen får prova att snickra.

Innehåll

NULÄGE:

I flera år har femåringarna sista terminen fått prova att snickra. Redan i början på höstterminen började våra nuvarande femåringar att fråga efter att få snickra.

SYFTE/MÅL: 

Vi vill låta barnen prova på att göra en ritning för det de vill snickra, följa den och sedan beskriva hur de gjort.METOD/GENOMFÖRANDE:

Först får de fundera vad de vill snickra, därefter får de göra en ritning. Pedagogen hjälper till att föreslå vad man kan använda för material, och barnen får fundera hur man ska mäta och sätta ihop så att det blir som de har tänkt.

DOKUMENTAITION: 

Vi fotograferar de olika momenten vid snickringen och det färdiga resultatet. Vi gör en fotodokumentation där barnen får berätta med egna ord vad de gjort.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: