Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan F-klass Planeringsmall

Skapad 2020-04-03 13:33 i Slottsjordsskolan Halmstad
Grundskola F
En kort beskrivning av arbetsområdet (Vad kommer eleverna att lära sig?)

Innehåll

Nuläge

Analys av nuläget utifrån de förväntade effekter ni vill se.(Vad ser ni i barngruppen idag?)

- Vi har sett att eleverna ...

- När vi jämför... med...

- Vi ser en skillnad/likhet mellan...

- Våra underlag visar att...

Förväntad effekt

Förmågor(Målet med arbetet? Vad vill vi att eleverna ska lära sig? Vilka förmågor ska tränas?)

Centralt innehåll

 

Undervisning

(Vad ska eleverna göra? Varför har vi valt dessa aktiviteter? Hur ska eleverna utveckla dessa förmågor? Utmaningar och anpassningar? Koppling mellan aktivitet och lärande) 

Tidsplan

Material

Lektion 1...

Didaktiska frågor att ha i bakhuvudet vid planeringen som eleven ska få svar på.

  • Vad ska jag lära mig?
  • Vad ska jag göra?
  • Hur ska jag göra?
  • När ska jag göra det?
  • Hur länge ska jag göra det?
  • Vad ska jag göra när jag är klar?

Lektion 2... osv

Hur ska arbetet utvärderas tillsammans med eleverna?

Dokumentation: Exempelvisvis foto eller film av en undervisningssituation eller elevarbeten, utvärdering, Mind-map, hypoteser, elevreflektioner, observationer

Utvärdering

Hur blev det? (Gav vi eleverna rätt förutsättningar att nå den förväntade effekten?)

Utvärdering av den förväntade effekten(Vad lärde eleverna sig/inte?)

Slutsatser(av den förväntade effekten)

Utvärdering(Förbättringsområden, Vad kan göras annorlunda nästa gång?)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: