👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likheter och skillnader mellan språk vt21

Skapad 2020-04-03 14:37 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Vi jobba med att jämföra språk med varandra. Antingen svenska och ditt modersmål om du bedöms i sva. Eller svenska med våra grannspråk.

Innehåll

v 19-21

Tid: ca 5 lektioner

 

  • Examinationsuppgift:

svenska - skriva en utredande text  (fakta)

 

sva - presentation - muntlig redovisning (enskilt) spela in via meet

 

Uppgifter

  • Utredande text om jämförelse av språk

Matriser

SvA
Likheter och skillnader mellan språk

Jämföra språk

F
E
C
A
Skriva texter sv + sva
Når ej kunskapskravet.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa sv + sva
Når ej kunskapskravet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar sv + sva
Når ej kunskapskravet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Svenska språket - varianter, likheter och skillnader sv + sva
Når ej kunskapskravet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.