Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och teknik

Skapad 2020-04-04 23:40 i Storgårdens förskola Ale
Förskola
Vi på Saltkråkan tycker att matematiken är runt omkring oss och därför ska vi uppmuntra barnen i vardagliga situationer att fördjupa förståelse för olika matematiska begrepp.

Innehåll

Syfte:

Vi ser att barnen visar intresse för olika matematiska begrepp som siffror, färger och olika geometriska former. Vi vill uppmuntra barnen i deras förståelse och förmågor att utvecklas de matematiska begrepp är de intresserad av. Vi vill att barnen ska se att matematiken är runt omkring oss och tänka på hur det påverkar oss och samhället. 

Mål: 
kolla längst ner i läroplanen

 

Vi ska arbeta med matematiska begrepp genom de styrda och planerade aktiviteter samt den fria leken.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: