Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete Lilla Gruppen Våren 2020

Skapad 2020-04-06 10:44 i Kattens Montessoriförskola Fristående förskolor
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete

Innehåll

Utgångspunkt:

Vi har upptäckt att vi har en barngrupp som är mycket intresserad av naturvetenskap. Det är olika delar av naturvetenskapen som upptar deras intresse och fångar dem. Vår utgångspunkt för vårens arbete är att tillvarata detta intresse och vidareutveckla det.

Vi är medforskare och ställer frågor och utmanar barnen inom de olika kunskapsområdena i läroplanen. 

Vi kommer att fortsätta med höstens arbete runt fåglar då det intresset håller i sig. Vi har redan innan utnyttjat detta i våra lärandeprocesser och utifrån det skapat utvecklande material och stimulerande lärmiljöer. Vi kommer fortsätta utveckla detta intresse tillsammans med barnen och utmana dem att nå nya insikter.
Vi vill ta vara på barnens spontana nyfikenhet och deras intresse för naturvetenskapliga fenomen. Arbete med ljus och skuggor, som vi påbörjade förra terminen, kommer vi att fortsätta att arbeta med.  Vi vill låta barnen utveckla sin förmåga att iaktta, undersöka, experimentera och reflektera inom detta område på ett lekfullt sätt.

 

 

 

Syfte och mål:

Syftet med vårens arbete är att barnen skall få en större förståelse för naturvetenskapliga fenomen samt få utveckla sina kunskaper om fåglar.

Målet är att de skall få  större förståelse för ljus samt kunna identifiera fler fåglar samt lära sig om hur fåglar lever i naturen. 

Följande mål ur läroplanen kommer vi fokusera på att arbeta med.

Omsorg, utveckling och lärande:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

- förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om samtala om naturvetenskap och teknik.

- förståelse att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp samband mellan begrepp.

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

 

 

 

Dokumentationsmetod:

Vi observerar barnen och antecknar och samlar barnens tankar för att ha med oss vid reflektionen. Vi tar bilder och filmar och försöker delge barnen och på så sätt får vi fatt på barnens tankar och reflektioner.

En del dokumentation görs på Unikum och några bilder rullar på vår fotoram samt så sätter vi upp bilder på väggarna, så att barn och vårdnadshavare kan ta del av detta. 

 

 

Vad väckte barnens intresse:

 En del i vårt naturvetenskapliga projekt initierades av att några barn upptäckte skuggor på väggen en dag när vi skulle ha samling. Vi märkte att detta fångade barnens intresse, så detta blev starten på vårt arbete med ljus och skuggor. Vi vill ta vara på barnens spontana nyfikenhet och deras intresse för naturvetenskapliga fenomen.  Vi vill låta barnen utveckla sin förmåga att iaktta, undersöka, experimentera och reflektera på ett lekfullt sätt. Detta såg vi tydligt en dag när vi var ute och barnen uppmärksammar färgen på himlen som är blå efter många dagar med bara gråväder. Det är flera av barnen som kommenterar och uppmärksammar detta ”fenomen”.

 

Intresset för fåglar märks framför allt när vi är ute, då barnen uppmärksammar fåglar i vår närhet. De vill gärna att vi ska fylla på vår fågelmatare och sedan ser vi att de ofta står i fönstret och tittar. Eftersom detta intresse fortfarande är så stort, så vill vi fortsätta att arbeta med och utveckla även detta.

Hur har vi arbetat avstämning:

Vi är medforskare och ställer frågor och utmanar barnen inom de olika kunskapsområdena i läroplanen. 

Vi har tillverkat olika material samt införskaffat en del tillbehör som vi planerar att introducera framöver. Detta för att stimulera och komma vidare i vårt arbete, där vi vill utmana barnen till lärande där de får göra nya upptäckter. Vi vill ta vara på barnens spontana nyfikenhet och deras intresse för naturvetenskapliga fenomen.

 

 

 

 

Vad har barnen fått med sig/haft möjlighet att utveckla för förmågor:

 

 • Barnen har arbetat med olika material som vi har presenterat där de får tolka bilder och urskilja mönster. 

• Barnen har fått upptäcka och arbeta med prismor och kalejdoskop.

• Barnen har genom olika estetiska uttrycksformer och med olika material fått tillverka fåglar. 

Hur går vi vidare:

 

Att tänka på:

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: