Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och Kommunikation 1

Skapad 2020-04-06 11:51 i Höghammargymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasiesärskola Information och kommunikation
Undervisningen i ämnet information och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av extern och intern information och kommunikation samt förmåga att utföra uppgifter inom området. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om begreppen information och kommunikation samt om utvecklingen av informationssamhället. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av vad det innebär att leva i ett informationssamhälle.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

Informationssamhället och vad det betyder för dig som individ och samhället.

Få lära dig att använda modern teknik, teknisk utrustning, programvaror och tjänster inom det området.

Utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt säker och serviceinriktat sätt.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
    Inm  -
  • Extern och intern information och kommunikation, till exempel produkt- och reklamblad, hemsidor och kallelse till möten.
    Inm  -
  • Modern teknik och teknisk utrustning för information och kommunikation. Tekniska begrepp inom området.
    Inm  -

Matriser

Inm
Information och Kommunikation 1

Behöver stöd för att nå målen
Behöver ett visst stöd för att nå målen
Når målen helt självständigt
Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
Kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: