Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vår djur & växter V.16,17, 18, 19, 20

Skapad 2020-04-06 12:53 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 NO (år 1-3)
Vi forskar och tar reda på mer om djur och växter i vår närhet under våren. V.16,17, 18, 19, 20

Innehåll

Mål (kursplanens syfte)

 • Forska tillsammans med barnen och upptäcka/lära sig mer om  våren i vår natur.
 •  
 • Förmågor som tränas är samarbete, rörelse, skapande i bild, lära nya begrepp. 
 •  
 •  

 •  
 •  

Centralt innehåll (arbetsområde)

 • Vilka punkter i det centrala innehållet ska finnas med i arbetsområdet? Årstidsväxlingen och betydelsen naturen har för oss.

 • Finns det centralt innehåll i fler ämnen som passar arbetsområdet? No, sv, skapande, digital teknik.

 • Hur kan vi konkretisera innehåll för eleverna? Konkretisera genom att uppleva våren på utevistelsen i naturen och observera samt samtala om den.

 •  

Arbetssätt

V.16 Fredag Kl. 9.30-10.30 Varför blir det vår? Solens påverkan, vilka kan man se i naturen. Se en film om bin. På Youtube naturskyddsföreningen om bin. Vad är bin bra för? Bild 11.45-12.30 skapa bin i lera. 

V.17 Fredag Kl. 9.30-10.30 Vilka vårtecken såg vi i skogen i måndags? I vilken ordning kommer vårblommorna, hur är en blomma uppbyggd? Bild 11.45-12.30 måla en vårblomma.

V.18 Måndag 9.30-10.30 Måla vårblommor. Tis 11.45- 12.30 Rådjur Vad vet vi om rådjur? Mindmap. Film Sli, rådjur. Faktablad läsa tillsammans. Tors: Rådjur, vad har vi lärt oss? spår? rita/ skriva fakta

V.19 Tisdag 11.50-12.30  Vad vet vi om ekorren? hur långt kan den hoppa? hur långt kan vi hoppa? Film: UR Djurverket Ekorren. Mindmap, Film, fortsätta på naturboken, skriva o rita. 

Onsdag: Besök av Ludvig från Eggeby Gård Bin, vi fördjupar oss och lär oss mer om  bin, bimatte.

V.20 Naturbingo i skogen med bingobrickor på levande djur och föremål i skogen.  

 

 

 

 

Bedömning (Kunskapskrav) 

 

Visa intresse och lärt sig nyckelorden och förstått arbetspassen.

 

Uppgifter

 • V.16 samt 17 fredagar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: