Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linden/Lönnen Förskola till förskoleklass - överföring gruppnivå

Skapad 2020-04-06 13:58 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Övergång förskola Linden Lönnen till Förskoleklass.
Förskola
Detta är ett underlag inför överlämnandet på gruppnivå. Det syftar till vad blivande skolbarn har arbetat med det senaste året på förskolan. Underlaget används vid ett planerat möte mellan förskolans och skolans lärare och dokumenteras på Unikum.

Innehåll

Beskrivning av gruppens erfarenheter inom utveckling och lärande under nuvarande läsår

 

 • Vilka områden/ämnen har undervisningen fokuserat på? 
  Naturvetenskap: vi har arbetat med lutande planet, hjulet och flyta och sjunka bland annat. 
  Utematte: vi har arbetat med matematik ute på gården och i skogen genom att barnen har fått olika uppdrag där vi haft fokus på talföljd, begrepp och antal bland annat. 
  Språk: Vi har använt oss av bornholmsmodell där barnen har fått lyssna på sagor och de har tränat på rim, ramsor och andra språkövningar som sammansatta ord, klappa stavelser och lyssnat efter första ljudet i ord. 
  Matematik: Inne har vi fokuserat på sortering, mönster, räkneramsa upp till 50 och delar av former.  
  Programmering, hållbar utveckling, barns integritet är andra områden vi har arbetat med. 

 

 

 • Vilka arbetsformer har använts? 
  Vi har använt oss av före Bornholmsmodellen där vi har följt språksamlingarna men även stannat upp och tränat på en del saker lite extra när vi märkt att barnen har behövt träna  lite till. 
  Vi har även använt oss av Väpplarna för att utveckla barnens matematiska tänkande . Även denna bok är uppbyggd med olika samlingar som syftar till att successivt öka svårighetsgraden inom olika områden.  
  Utomhus har barnen fått arbeta i par eller gemensamt i lite större grupp för att de även ska träna på att samarbeta. 
  Vid programmering har vi både använt oss av Bluebot och de har fått programmera varandra på olika banor som de har byggt upp. 
  De äldsta barnen har varit indelade i en grupp med totalt 8 barn. I den gruppen har vi haft fokus på naturvetenskap, matematik, programmering och rim och ramsor. På respektive avdelning har vi använt oss av Bornholmsmodellen.

 

 • Vilka förmågor, intressen och vilken kunskap visar barnen tecken på att ha utvecklat i relation till undervisningen? 
  Barnen har varit intresserad av det mesta vi har gjort. De har gärna velat göra samma sak många gånger och de vill ha utmaningar. Barnen är bra på att rimma, många av barnen har även börjat ljuda olika bokstäver.  Barnen har blivit bättre på att samarbeta med andra och de kan även samarbeta med en kompis som de inte vanligtvis väljer att arbeta med. 
  Experiment har fångat deras intresse och de kan komma på många olika hypoteser om vad som kommer att hända.

  

 • Tips till mottagande pedagog för att kunna möta gruppen på rätt nivå i deras utveckling. 
  Det är grupp som gillar att göra många olika saker en del barn behöver lite mer utmaningar. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: