Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsfrågor i vår närmiljö samverkan 1-3 vt-20

Skapad 2020-04-06 15:25 i Särskolan Sjöbo
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3) Teknik
I detta tema kommer vi att arbeta med trafiken och miljöns påverkan av närsamhället.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 

- medverka i samtal om hur närsamhället påverkas av olika bygge (no).

- medverka i att orientera sig i närmiljön (so).

- medverka i att bygga från en given instruktion (tk).

- medverka i att arbeta med olika material och tekniker (bl)

- medverka i att hämta information från olika källor.

- medverka i att använda ämnesspecifika ord och begrepp som närmiljö, förorening, karta och trafikskyltar: övergångsställe, stoppskylt, gång- och cykelbana

 

 

 

 

 

 

Undervisning - arbetssätt

 

 

Använda oss av teckenkommunikation.

Se på film från Ne.

Ljud, bild och musik.

Använda Widgit bilder för att samla kunskap

Använda widgitbilder för att tydliggöra målen.  

Tankekartor inledningsvis och som avslutning.

Litteratur.

Olika skapande uppgifter.

Experiment.

 

 

 

 

Elevinflytande 

Vi inleder temat med en tankekarta och planerar undervisningen efter elevernas tankar.

Bedömning

Mot de konkretiserade målen där vi bedömer din kunskap kontinuerligt. 

Dessa metoder kan vi använda;

Samtal och diskussioner enskilt och i grupp.

Tankekarta som synliggör gruppens lärande.

Frågor utifrån målen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  GrSär lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  GrSär lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: