👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2020-04-06 16:21 i Köpmanholm skola Norrtälje
Grundskola 6 Slöjd
Under terminen kommer du att få arbeta med arbetsområdet lappteknik .Du kommer att få lära dig om lappteknikens historia, grunderna i tekniken samt mer om maskinsömnad , färg och formgivning.

Innehåll

Planering av arbetsområdet : lappteknik årskurs 6

 

Pedagogisk planering

Under terminen kommer du att  få arbeta med arbetsområdet lappteknik. Du kommer att få lära dig om

lappteknikens historia, grunderna i tekniken och  mer om maskinsömnad ,färg och formgivning.

Av lapparna ska det bli en kudde.

 

Vi kommer också att titta på en film om lappteknikens kulturella och estetiska historia.

 

Syfte - varför ska vi arbeta med det här ?

Genom att arbeta med lappteknik ska du utveckla din förmåga att :

 

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknik

 

 •  analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 

 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Slöjdens centrala innehåll

Det här kommer du att få undervisning om :

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg ,redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och

         ändamålsenligt sätt.

 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som

         används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar : idéutveckling ,överväganden, framställning och värdering av

          arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild ,såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjden i samhället

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och före-

          bilder för egna idéer och skapande.

 • Hur olika kombinationer av färg, form, och material påverkar slöjdföremåls

         estetiska uttryck.

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få :

 • en gemensam introduktion där jag går igenom arbetsuppgiften Vad som ska göras ,hur det ska göras ,och vad som förväntas av dig som elev
 • genomgång om bedömning och kunskapskraven
 • se en film om lappteknikens historia
 • göra ett syprov för att repetera sömmar
 • lära dig skära i tyg med rullkniv
 • lära dig forma ett mönster av din lappar
 • dokumentera arbetsprocessen i  din lärlogg
 • redovisa ditt arbete muntligt inför klassen.

 

Vad ska bedömas och hur ?

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • formge och framställa din kudde i lappteknik , både form och färgmässigt
 • arbeta med olika redskap och verktyg så som rullkniven , och hur du arbetar med lapptekniken
 • diskutera om din arbetsprocess både muntligt , och i lärloggen. 

Bedömningen sker dels under slöjdlektionerna där jag ser hur du arbetar och hur du resonerar kring din

arbetsprocess, samt skriftlig utvärdering av ditt arbete  och din lärloggg.