Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens Biologi Vt20

Skapad 2020-04-07 11:35 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Biologi – naturbruk
Inom denna kurs kommer du få lära dig om djurens beteende, deras anatomi och fysiologi (hur kroppen ser ut och fungerar) och mikrobiologi (som exempelvis bakterier, virus och smittskydd). Den här kursen innehåller mycket som du behöver för att bli en kunnig djurvårdare!

Innehåll

Kursen kommer innehålla följande moment:

 • Etologi
 • Systematik
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Mikrobiologi

Undervisning och bedömning

Den här kursen består av både praktiska och teoretiska moment. Den läses under både både läsåret 2019/2020 och 2020/2021. Bedömning kommer att ske via inlämningsuppgifter, prov, diskussioner och  svara på frågor med små whiteboards.  

Uppgifter

 • Bakterieodling

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  Big  -
 • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.
  Big  -
 • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.
  Big  -
 • Domesticeringens inverkan på olika djurslag.
  Big  -
 • De huvudsakliga indelningarna som används inom djurriket för att kategorisera djur.
  Big  -
 • Artbegreppet och artkännedom.
  Big  -
 • Djurcellens byggnad och livsprocesser.
  Big  -
 • Djurens byggnad innefattande hudens, skelettets och muskulaturens uppbyggnad, nervsystemet med sinnesorganen, hjärt-kärlsystemet, matsmältningsapparaten samt fortplantningsorganen.
  Big  -
 • Livsprocesser innefattande andning, fodersmältning, energiomvandling, näringsbehov, blodcirkulation, temperaturkontroll och reproduktionsbiologi samt djurens rörelse.
  Big  -
 • Samband mellan evolutionen och djurens funktionella byggnad och livsprocesser.
  Big  -
 • Mikroorganismer och deras betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
  Big  -
 • Virus byggnad, funktion och betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
  Big  -
 • Smittämnen, smittspridning och immunförsvar, antibiotika och resistens mot antibiotika.
  Big  -
 • Laborationer och undersökningar med aktuell utrustning och aktuellt material från naturbrukets olika verksamhetsområden.
  Big  -

Matriser

Big
Djurens Biologi

F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer ____ de olika djurarternas naturliga beteende
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven noterar med viss säkerhet avvikelser i djurens beteende och förklarar ___ orsakerna till det avvikande beteendet.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven redogör ___ för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven ____ för djurens anatomi och fysiologi.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Eleven redogör ____ för mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse för djurhälsa och djursjukdomar.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I samband med fältstudier identifierar eleven med ____ vanliga vilda djur och grupperar dem med ____ efter det vetenskapliga system som används för att gruppera djur.
viss säkerhet viss säkerhet
viss säkerhet viss säkerhet
säkerhet säkerhet
Eleven redogör ___ för biologins betydelse inom naturbruket samt söker med ___ information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med ___ begrepp, teorier och modeller.
översiktligt viss säkerhet viss säkerhet
utförligt viss säkerhet viss säkerhet
utförligt och nyanserat säkerhet säkerhet

Big
Bedömning beteendestudie

Rubrik 1

Nivå 1
F
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, ___ de olika djurarternas naturliga beteende.
översiktligt
utförligt
Utförligt och nyanserat
samt söker _____ information om djur.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven ____ begrepp, teorier och modeller.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet

Big
Djurens biologi reptiluppgifter

F
E
C
A
Fodersmältning
Eleven redogör ____ för djurens näringsbehov, matsmältning och energiomsättning.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Anatomi
I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven _____ för djurens anatomi och fysiologi.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
samt söker _____ information om djur.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
Etologi/Anatomi/Fodersmältning
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven ____ begrepp, teorier och modeller.
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet

Big
Beteendestudie med berikning

F
E
D
C
B
A
Etologi
Eleven beskriver, i samband med studier av djurs beteende i olika miljöer, ___ de olika djurarternas naturliga beteende. Dessutom noterar eleven _______ avvikelser i djurens beteende och förklarar _______ orsakerna till det avvikande beteendet. samt söker _____ information om djur. I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven ____ begrepp, teorier och modeller.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Big
Frågor på lymfsystemet

F
E
D
C
B
A
Anatomi
I samband med olika arbetsuppgifter med djur redogör eleven _____ för djurens anatomi och fysiologi.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: