👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiffig fotoparafras

Skapad 2020-04-07 11:40 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Eleverna ska fota sig själva som de vore i en tavla. De ska tänka på bakgrunden, färger, kläder, frisyrer. Hur kan de efterlikna en målning på ett fiffigt sätt.
Grundskola 7 – 9 Bild
Eleverna ska fota sig själva som de vore i en tavla. De ska tänka på bakgrunden, färger, kläder, frisyrer, de små detaljerna. Hur kan de efterlikna en målning på ett fiffigt sätt. Uppgiften går ut på att planera och vara kreativ med lösningar, fotot tas på en sekund. Men uppgiften går också ut på att eleven blir medveten om hur vissa bilder använts och görs.

Innehåll

Fiffig fotoparafras

Börja med att starta en ny Lärlogg som du döper till Bild Vt-21 och tagga bildämnet, med underrubriken Fiffig fotoparafras.

Obs! Du skall vid varje lektionstillfälle lägga text och bild steg för steg berätta hur du tänker, VAD du gör, HUR du gör, VARFÖR du gör? Lägg bilder på material, rekvisita som du tänker använda. 

Gör en tidsplan för dig själv och lägg in den i lärloggen. Följ din plan.

Läs igenom informationen innan du börjar. 

Uppgiften (Slutfotot) skall vara inlämnad i Unikum senast V. 8 (V. 7 Sportlov)

 

Välj en känd målning eller ett känt fotografi som du tycker verkar intressant. Det ska finnas en eller flera människor i målningen/fotografiet. Kravet är att bilden måste vara av en känd konstnär eller fotograf

 

Uppgiften är att du ska göra en fotoparafras av din valda bild. Alltså: du ska fota dig själv som bilden (om det är flera i bilden så får nu låna några familjemedlemmar/syskon) . Du ska efterapa bilden på ett intressant sätt. 

 

Du kan försöka efterlikna målningen/fotografiet exakt eller ändra på saker som du tycker ska betonas. Du kan göra en modern variant av målningen/fotografiet och ersätta vissa saker i bilden med mer moderna ting. Du ska helt enkelt göra en fiffig och intressant tolkning av målningen/fotografiet som du fotar. 

 

Tänk på saker som: Hur ser bakgrunden ut? Vilka färger innehåller bilden? Vem porträtteras? Var är personen någonstans? Vad för kläder har personen? Vad för frisyr? Vad gör personen? Finns det några föremål på bilden? Vad för ljus har bilden? Ett varmt ljus eller ett kallt? 

 

Du ska bygga upp och planera din bild. Vad för bakgrund behövs? Behöver du måla något eller finns det något tyg hemma? Har jag några kläder som kan likna porträttets? Finns det någon lampa som kan belysa mig? Behöver jag sminka mig?

Använd dig av det material, möbler och saker du har hemma. Använd din fantasi och kreativitet, försök hitta lösningar.

Uppgiften går ut på att planera och vara kreativ med lösningar, fotot tas på en sekund. Men uppgiften går också ut på att du blir medveten om hur vissa bilder använts och görs. 

 

Alla ska välja en egen bild och planera ut efter den, men givetvis kan man samarbeta, ge varandra idéer.. 

 

Denna teknik (att ta en bild och göra något eget av den) har använts flera gånger i konsten, i reklam, tv-serier och filmer. Det är så pass vanligt att man knappt tänker på det eller är omedveten att det är från en målning eller fotografi. 

 Lycka till! / Fröken :) 

 

Se här några exempel 

      

  

Uppgifter

 • PDF med bilder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav BILD 7-9 Lilla Edet

Ännu ej uppnått
E
C
A
1 Framställa bilder
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT BILDSPRÅK och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
2 Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE OCH VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
3 Kombinera bildelement
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE SÄTT.
4 Utveckla idéer
Kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
5 Arbetsprocess
Under arbetsprocessen BIDRAR eleven TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
6 Presentera bilder
Presenterar sina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med RELATIV GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
7 Eget omdöme
Ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
8 Tolka resonera och koppla
Tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
9 Beskriva
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt med VISS användning av ämnesspecifika begrepp.
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt med RELATIVT GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp.