Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från vikingatid till medeltid Vt/Ht-2020

Skapad 2020-04-07 16:34 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 5 Historia
Du ska få lära dig om livet för människorna under vikingatid och medeltid. Om hur deras vardag kunde se ut, hur deras tro påverkade livet då och nu, om deras resor och möten med nya länder och kulturer. Du ska få jämföra dessa två tidsepoker med varandra samt med nutida förhållanden. Du ska få fundera på hur vi idag kan veta så mycket som vi gör om vikingatid-medeltid.

Innehåll

Du ska kunna:

 

 • Ge exempel på hur vi kan veta något om vikingatiden och varför vi vet mer om medeltiden.

 • Berätta om asagudarna och de fyra stånden.

 • Berätta om hur män, kvinnor och barn levde på vikingatiden och jämföra med medeltiden.

 • Diskutera och beskriva levnadsvillkoren under vikingatiden och medeltiden.

 • Reflektera över vad som kan vara fakta eller fantasifulla påhitt i olika skildringar av vikingatiden.

 • Berätta om hur vikingarna blev kristna och hur livet i ett kloster kunde se ut.

 

Under temats gång kommer vi att blanda teori med praktik. Vi kommer att utgå från faktatexter, skönlitteratur och filmer. Vi kommer att träna på förmågorna samtala, resonera, se orsaker och konsekvenser.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Du kan analysera vad som hände från vikingatid till medeltiden.
Analysförmågan
Du behöver öva på att analysera vad som hände från vikingatid till medeltiden.
Du har till viss del visat kunskap i att analysera vad som hände från vikingatid till medeltid.
Du har god kunskap i att analysera vad som hände från vikingatid till medeltid.
Du har mycket god kunskap i att analysera vad som hände från vikingatid till medeltid.
Kyrkans och klostrens betydelse
Kommunikativa förmågan
Du behöver öva på att kunna beskriva de olika arbetsuppgifterna man hade inne i klostret.
Du kan beskriva några av de olika arbetsuppgifterna man hade inne i klostret.
Du kan beskriva flera av de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett ganska utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren som t.ex. Abbott, abbedissa, munk, nunna, och påve
Du kan beskriva de olika arbetsuppgifter man hade inne i klostren på ett utvecklat sätt. Du kan även använda dig av några av de begrepp som hör ihop med kyrkan och klostren.
Digerdöden, historiska skeenden och personer.
Analysförmågan Kommunikativa förmågan
Du kan inte förklara vad digerdöden var eller hur den drabbade människorna. Du kan ännu inte beskriva historiska skeenden och personer under Medeltiden.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna . Du har enkla kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under Medeltiden.
Du kan relativt utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna. Du kan relativt utförligt beskriva historiska förhållanden, skeenden och personer under medeltiden.
Du kan utförligt beskriva vad digerdöden var och hur den drabbade människorna. Du kan också göra jämförelser med våra dagars sjukdomar. Du kan utförligt beskriva historiska förhållanden, skeenden och personer under medeltiden.
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i staden på medeltiden.
Analysförmågan
Du behöver öva på att göra några beskrivningar av hur människorna levde i stan eller på landet.
Du kan göra enkla beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan göra ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet.
Du kan göra utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet i stan och på landet
Levnadsvilkor för män, kvinnor och barn
Analysförmågan
Du behöver öva på att kunna berätta något om hur män, kvinnor och barn levde på medeltiden.
Du kan berätta något om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde på medeltiden.
Du kan beskriva relativt noga om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Begrepp
Kommunikativa förmågan Begreppslig föråga
Du behöver öva på att visa förståelse för de begrepp som vi har arbetat med
Du kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du kan använda de begrepp som vi har arbetat med och sätta in dem i meningar
Du använder begreppen när du själv berättar om något.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: