Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap Myran/Larven

Skapad 2020-04-08 13:54 i Båtstorp Österåker
Förskola
Utforska naturvetenskap

Innehåll

Syfte:

Under denna period med naturvetenskap, vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla förståelse för olika samband i naturen såsom till exempel årstider och skog samt förmåga att reflektera och samtala kring djur, natur och hållbar utveckling. Barnen ska ges en förståelse för vad kretslopp, återvinning och sopsortering är.  Vi vill skapa nyfikenhet och intresse för naturkunskap och ge barnen möjlighet att utforska, beskriva och ställa frågor med hjälp av olika uttrycksformer som till exempel reflekterande samtal och skapande. 

Vad gör vi?

Hållbar utveckling

Natur/skogen- undersöka vädret, skogslivet, hur kretsloppet fungerar, ha en naturruta. Barnen får välja en plats i naturen som gruppen kommer återkomma till ett flertal ggr för att se naturens skiftningar, förändringar hos växter och djurliv m.m 

Vi kommer plantera tillsammans med barnen. I detta arbete kan vi lära oss hur kretsloppet fungerar, vad växer behöver för att växa, olika sätt att odla på samt vad kompost är. Som material kommer vi använda oss av återbruksmatrial. 

Vi kommer använda vatten för att undersöka vad som sjunker respektive vad som flyter. Med is kan vi experimentera och se vad som gör att isen smälter och om något gör att den inte smälter. 

Vi kommer prata med barnen om sopsortering, hur och varför vi sorterar sopor. Vart slänger vi våra sopor och vart hamnar de sen? Vi kommer använda oss av material som Sopsamlarmonsterna och filmen som tillhör. Leta sopor när vi har utflykter i vår närmiljö. Sortera återbruksmaterial.

 Under barnens skapande undervisningstillfällen kan de återskapa, vidare utforska samt ge uttryck för tidigare upplevelser i t.ex. skogen. Vi kommer bl.a  använda återbruksmaterial när barnen skapar. 

 Med användande av digital teknik kan vi förlänga och fördjupa barnens erfarenheter och upplevelser med naturen. Med projektorn kan vi visa bilder/ filmer på platser barnen besökt i naturen. Med lärplattan kan vi söka information för att få svar på frågor som uppstått i barnens utforskande. Vi kan se olika filmer på UR och youtube för att bl.a starta ett intresse hos barnen. Med hjälp av lärplattan kan barnen dokumentera tillsammans med pedagogerna det pågående utforskandet, eller pågående projekt. 

Med hjälp av skönlitteratur och faktaböcker kan vi väcka nyfikenhet och ett intresse hos barnen. Böckerna är bra för att starta samtal om naturvetenskap. Barnens ordförråd kan utökas. 

 Arbeta med rörelse i barngruppen på olika sätt. Pröva på yoga med barnen? Bygga hinderbana inne och ute. 

När?

3 dagar i veckan har vi undervisningstillfällen. Då ligger fokuset på naturvetenskap. Vi kommer ha ett utforskande arbetssätt där vi kommer lära oss tillsammans med barnen. Vi kommer även arbeta transdiciplinärt. 

 Vem?

Alla pedagoger på avdelningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: