Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling

Skapad 2020-04-09 06:43 i Palettens förskola Norrtälje
Förskola
Med hjälp av vattnet kan växter få liv och växa. För hållbar utveckling- kan vi odla vår egen mat?

Innehåll

Grundtankar

Vi vill ge våra barn erfarenheter kring begreppet odla och då lyfta fram vattnets betydelse för att allt skall få liv och kunna växa. För att koppla till Palettens tema ”lärande för hållbar utveckling” vill vi odla något vi kan äta för att visa på att vi kan odla vår egen mat.

Projektets start
Vi har sett att några av barnen har visat intresse för boken ”vi odlar smultron” från olika förlag. Vi tänkte att detta kan var en ingång till odlings projektet. De äldre skall få lättare frågeställningar om deras tankar kring odling, använda boken odla smultron som reflektions underlag.

- vad tror ni kommer hända med fröna i burken?

-vad tror ni fröna gillar?

-Vad behöver fröna för att kunna växa tror ni?

 

De yngre barnen skall få erfara odlingen direkt med kroppen, undersöka och känna.


Förslag på mer litteratur: Svea planterar samt Lilla frö, Castor odlar.

Vår undervisnings miljö

Vi skapar en hörna i ateljén där det skall finns en odlings låda som man kan öppna upp och stängas lätt. Hörnan skall tydliggöras genom inspirations bilder på odlings sekvenser. Ett ljusbord med odlings bilder.

Vi vill att detta projekt även skall vara lätt att ta med sig ut på gården och i skogen.

vi skapar en odlings hörna på gården där barnens odlingar finns tillgängliga och där de får sol/ ljus. Denna hörnan ser vårdnadshavare när de kommer in på förskolan så det skall finnas dokumentation om vår tanke kring att odla med barnen på förskolan. Alla avdelningar på förskolan kan fylla denna vägg med dokumentation från odlings tillfällen med barnen. I Corona tider känns det viktigt att även utomhus kunna bjuda in VH till en inblick i sitt barns vardag.

Hur vet vi att barnen tillgodosett sig undervisningen?

Vi dokumenterar barnens görande kring odling, vi observerar deras kroppsspråk och vad de visar och uttrycker. Vi synliggör deras lärande genom dokumentation på väggarna, lyssnar och observerar vad de uttrycker när de ser bilderna. ( sätta upp ett reflektions protokoll där vi lätt kan anteckna tankar)Vi har grund frågorna att reflektera kring både i uppstart av projektet och i slutet av terminen med barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: