👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2020-04-09 11:32 i Montessoriförskolan Mammolina Dibber Sverige AB
Förskola
Vi ska göra några enkla experiment i samlingen för att barnen har frågat efter det när de tittat i en experimentbok. Vi vill öka barnens intresse för teknik och naturvetenskap och visa hur roligt det kan vara.

Innehåll

Vi vill visa barnen några olika experiment för att de ska utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk, kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik.

 

Vi vill öka barnens intresse för teknik och naturvetenskap och visa hur roligt det kan vara.

 

Vi tittar i olika böcker med experiment och ser om vi har materialet att utföra det (annars fixar vi det till dagen därpå). Vi pratar om vad barnen tror ska hända och sedan utför vi experimentet som det står i boken. Vad hände? Barnen berättar vad de ser och varför de tror att det hände. Vi läser i boken om experimentet. Vi funderar på om det går att göra på något annat sätt.

 

När vi är klara med experimentet gör vi i ordning en bricka med materialet så att barnen kan arbeta med experimentet själva.

 

Vi gör detta med alla barn på Casa som vill vara med.

 

Pedagogerna ansvarar för att genomföra och dokumentera experimenten.

 

 

Vi gör detta för att barnen ska uppleva att det är roligt med naturvetenskap och för att det är spännande. Materialet ska stå på hyllan efteråt och det ska vara möjligt för barnen att själva prova och experimentera och upptäcka på egen hand.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18