Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, åk 9

Skapad 2020-04-12 16:16 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
I arbetet med samhällskunskap i årskurs 9 tittar vi närmre på två områden: "Ekonomi" och "Information & kommunikation". Vi kommer att utgå från relevanta begrepp och modeller för att bättre förstå ekonomiska och mediala samhällsstrukturer och träna oss på att resonera kring olika relevanta samhällsfrågor, exempelvis globalisering.

Innehåll

Arbetsformer

- Gemensamma genomgångar

- Begreppsträning

- Arbete med frågor: enskilt, i par och i helklass

- Filmklipp

- Diskussioner

 

Bedömning av arbetsområdet

Jag bedömer hur du:

- använder relevanta begrepp

- hur du resonerar och analyserar

- ser samband

 

Arbetstid

Vi arbetar med området under vecka 45-49. 

Prov: vecka 49

Matriser

Sh
Samhällskunskap, åk 9

Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Syfte
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
Se samband Reflektion och analys
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
Se samband Reflektion och analys
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
Begrepp och modeller
Du kan använda relevanta begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda relevanta begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda relevanta begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: