Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen -en världsreligion +etiska modeller

Skapad 2020-04-13 12:34 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
En ny religion – kristendomen – började växa fram efter Jesus död. Två tusen år senare har den fler anhängare än någon annan religion och finns över hela världen. Hur gick det till? Varför ser inte kristendomen likadan ut överallt? Ibland kan en svår fråga besvaras både med ett ja och ett nej. Hur kan man då använda etiska modeller för att fatta beslut?

Innehåll

Bedömning: Uppgifter från Gleerups + skrivuppgift "Min resa med kristendomen" + uppgifter och diskussioner kring etik -att söka svar på svåra frågor, etiska modeller.

Tidsplan / Lektionsplanering: v11-23

Begreppslista: Finns  i classroom.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendomen blir världsreligion + etik att söka svar på svåra frågor

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Fakta
Kunskap om kristendomen
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen. Visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen. Visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen. Visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.
Livsfrågor
Eleven för enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett sätt som till viss del del för resonemanget framåt.
Eleven för utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett som för resonemanget framåt.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner på ett som för resonemanget framåt och fördjupar.
Moraliska frågeställningar,värderingar
Etiska modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Informationshantering
Eleven kan söka information på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: