Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kapitel 3-4

Skapad 2020-04-13 12:13 i Kiaby skola Kristianstad
Grundskola 4 Matematik
Under kapitel 3 och 4 i Alfa-boken lär vi oss mer om tid, tabeller och diagram. Vi fortsätter även med att lära oss mer om multiplikation och division.

Innehåll

Pedagogisk planering – Matematik: Alfa kapitel 3 och 4

Viktiga begrepp: stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, multiplikation, division, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, tallinje, avrundning

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

 När vi arbetar med matematik så tränar vi alla fem syftespunkter från läroplanen.

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Under arbete med kapitel 3 kommer eleverna få lära sig:

 • Olika enheter för tid
 • Hur man räknar med tid
 • Hur man skriver datum på olika sätt
 • Hur man läser av enkla tabeller
 • Hur man läser av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram 

 

Under arbete med kapitel 4 kommer eleverna få lära sig:

 • Hur man räkna multiplikation i flera steg
 • Hur man räkna multiplikation med uppställning
 • Hur man räknar kort division 
 • Hur man beräknar medelvärden

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 • Gemensamma genomgångar, diskussioner och uppgifter.
 • Arbete i Alfa-boken, både på egenhand och tillsammans med kompisar 

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Du visar vad du kan under diskussioner, diagnoser och prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Alfa kapitel 3-4

Kapitel 3: Tid, tabeller och diagram

----->
----->
----->
Enheter för tid
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag visar att jag kan de olika enheterna för tid och förstår sambanden: 60 sekunder = 1 minut 60 minuter = 1 timme
Jag visar att jag kan de olika enheterna för tid och förstår sambanden: 60 sekunder = 1 minut 60 minuter = 1 timme 24 timmar = 1 dygn
Räkna med tid
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag räknar ut hur lång tid som gått mellan två klockslag, både skrivna analogt eller digitalt
Jag använder min kunskap om tidsräkning praktiskt för att läsa av till exempel busstabeller och scheman
Skriva datum på olika sätt
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag visar att jag kan läsa datum skrivna på olika sätt. Jag visar att jag kan skriva datum på minst ett sätt
Jag visar att jag kan läsa datum skrivna på olika sätt. Jag visar att jag kan skriva datum på två olika sätt
Jag visar att jag kan läsa datum skrivna på olika sätt. Jag visar att jag kan skriva datum på tre olika sätt
Tabeller
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag läser med viss säkerhet av enkla tabeller
Jag läser med säkerhet av enkla tabeller och skapar med visst stöd egna
Jag läser med säkerhet av enkla tabeller och skapar med säkerhet egna
Stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag läser med viss säkerhet av och kan själv skapa minst två av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
Jag läser med säkerhet av och kan själv skapa minst två av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
Jag läser med säkerhet av och kan själv skapa stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram

Kapitel 4: Mer om multiplikation och division

----->
----->
----->
Multiplikation i flera steg
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag räknar med viss säkerhet med multiplikation i flera steg
Jag räknar med viss säkerhet med multiplikation i flera steg och visar förståelse för hur det kan användas i vardagen
Jag räknar med säkerhet med multiplikation i flera steg och visar förståelse för hur det kan användas i vardagen
Multiplikation med uppställning
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag använder med viss säkerhet uppställningar för att lösa multiplikationer
Jag använder med säkerhet uppställningar för att lösa multiplikationer
Kort division
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag använder mig med viss säkerhet av kort division
Jag visar förståelse för och använder mig med viss säkerhet av kort division
Jag visar förståelse för och använder mig med säkerhet av kort division
Medelvärde
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag räknar med viss säkerhet ut en grupp tals medelvärde
Jag räknar med viss säkerhet ut en grupp tals medelvärde. Jag ger dessutom exempel på hur och när medelvärde kan vara användbart i vardagen.
Jag räknar med säkerhet ut en grupp tals medelvärde. Jag ger dessutom exempel på hur och när medelvärde kan vara användbart i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: