Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 8 - vt 21

Skapad 2020-04-13 12:27 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer i denna kurs läsa om följande: - Svenska välfärdsstrukturer - Regioner / Landsting - Kommunen - Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor,

Innehåll

Syfte

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Sh 7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh 7-9
  Individer och gemenskaper Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
 • Sh 7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
 • Sh 7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
 • Sh 7-9
  Samhällsresurser och fördelning Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar efter modellen:

- Genomgång av ämnesområde.

- Uppgift kopplat till detta.

- Sammanfattning / Utvärdering.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Examinationsformer:

- Lektionsuppgifter.

- Läxförhör.

- Prov.

 

Återkoppling till elev och VH kan ske genom antingen en kommentar längst ner i elevens planering, genom att klicka i "Koppla till tabell" eller att en separat matris läggs in i planeringen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 8 - vt 20

Nivå 1
Nivå 3
Nivå 2
Aspekt 1
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: