Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries

Skapad 2020-04-13 19:25 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Engelska talas runt om i världen i flera olika länder med olika kultur. Vi kommer att undersöka hur kulturen ser ut i några utav dessa länder som har engelska som sitt första språk.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska få ökad kunskap om olika engelskspråkiga länder och reflektera över hur de lever där. Du ska också utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i både tal och skrift. Du ska träna på att anpassa ditt språk efter mottagaren vid din presentation. 

Vi kommer arbeta med följande områden:

 • engelskspråkiga länder
 • historia
 • klimat och natur
 • sevärdheter
 • skolsystem
 • högtider
 • levnadssätt
 • kända personer
 • accenter
 • jämföra länder

Arbetssätt

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

 • översätta en låt från en artist/ grupp i ett engelsktalande land.
 • lyssna på "My Secret land".
 • titta på filmer för fördjupad förståelse.
 • delta i gemensamma genomgångar.
 • delta i grupp- och klassdiskussioner.
 • läsa faktatexter om ditt land.
 • söka fördjupad kunskap på nätet.
 • planera och skapa en presentation.
 • muntligt redovisa ditt land.

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • beskriva ett land utifrån de olika aspekterna ovan som geografi, historia, natur, klimat mm
 • välja relevanta texter och andra medier att söka information från
 • söka och sammanställa fakta från olika källor
 • sammanställa och presentera fakta muntligt och skriftligt
 • översätta en låttext till svenska
 • redovisa ditt land muntligt och skriftligt
 • göra jämförelser mellan ditt land och andra engelskspråkiga länder

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i diskussioner
 • söka och sammanställa fakta från olika källor
 • välja ut relevanta texter och medier att söka information från
 • förstå innehållet i den fakta du söker
 • förstå innehållet i engelsktalande filmer
 • tala engelska i muntliga framställningar
 • planera och skapa en presentation
 • skriftligt sammanställa och presentera fakta
 • samarbeta med kamrater
 • förbättra din stavning, grammatik, ordförråd 
 • förbättra din hörförståelse
 • utvecklat dina språkliga strategier för att göra dig förstådd

Bedömningen sker vid:

 • formativt arbete på lektionerna, diskussioner och samtal i grupp.
 • läxförhör, prov och skriftliga inlämningar.
 • muntlig redovisning.

Övrig bedömning se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
English speaking countries

På väg att nå grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga.
Har mycket god förmåga.
Förstå engelskt tal
Förstå engelskt tal Kunna förstå enkel talad engelska med innehåll som du är bekant med.
Du behöver hjälp med att förstå enkel talad engelska.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Visa förståelse för talad engelska
Kunna förstå talad engelska i form av t.ex. intervjuer.
Du behöver hjälp med att förstå engelska sagor och andra berättelser
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du förstår handlingen på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du förstår handlingen på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du förstår handlingen på ett mycket bra sätt.
Förstå engelska texter
Kunna förstå enkel skriftlig engelska med innehåll som du är bekant med.
Du behöver hjälp med att förstå enkla engelska texter.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Visa förståelse för engelska i text
Kunna läsa och förstå olika enkla texter som t.ex. faktatexter.
Du behöver hjälp med att förstå sagor och berättelser på engelska.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du förstår handlingen på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du förstår handlingen på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du förstår handlingen på ett mycket bra sätt.
Samtala på engelska
Muntligt kunna förklara och beskriva saker för andra.
Du behöver hjälp med att hitta ord för att kunna uttrycka dig på engelska. Du använder många svenska eller "svengelska" ord.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar så någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Skriva engelska
Kunna skriva en enkel presentation.
Du behöver hjälp med att uttrycka dig på engelska så att andra förstår. Du använder många svenska eller "svengelska" ord.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar som någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Skriva engelska
Kunna skriva en enkel sammanfattning.
Du behöver hjälp med att uttrycka dig på engelska så att andra förstår. Du använder många svenska eller "svengelska" ord.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar som någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Utveckla samtalet
Du använder många svenska ord när du ska prata engelska.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du någon metod för att komma runt problemet.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du några olika metoder för att komma runt problemet.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du flera olika metoder för att komma runt problemet.
Engelsk grammatik
Kunna engelsk grammatik på en basnivå.
Du behöver hjälp med mycket grammatik.
Du skriver oftast rätt på grunderna i engelsk grammatik som t.ex. I, tredje person singular och a och an.
Du skriver för det mesta rätt på grunderna i engelsk grammatik som t.ex. I, tredje person singular och a och an. Du skriver oftast rätt på personliga pronomen.
Du skriver alltid rätt på grunderna i engelsk grammatik som t.ex. I, tredje person singular och a och an. Du skriver för det mesta rätt på personliga pronomen och prepositioner.
Engelskt ordförråd
Ha ett bra bas-ordförråd.
Du behöver ofta hjälp med vad saker heter på engelska.
Du har ett bra bas-ordförråd.
Du har ett större bas-ordförråd och kan dessutom flera svårare ord.
Du har ett stort bas-ordförråd och kan dessutom många svårare ord och engelska uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: