Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - från råvara till avfall

Skapad 2020-04-14 09:09 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Kemi Teknik
Vi ska arbeta med materiens kretslopp från råvara till produkt, hur de blir till avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Innehåll

Bedömning:

Utifrån en fråga om återvinning ska eleverna söka information från olika källor. De ska värdera källorna, är de tillförlitliga. Varför? Varför inte? 

Eleverna ska också kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö genom att diskutera frågor som rör återvinning.

Vidare ska eleverna skriva en faktatext om plast, papper, glas och metall - från råvara till avfall. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 17-20, vt.20

 

Begreppslista:
råvara, material, naturresurs, kretslopp, avfall, framställa, återvinning, hållbar utveckling

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: