Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B, Kap 4

Skapad 2020-04-14 09:09 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Under vårterminen arbetar vi med Favoritmatematik 2B/Mera favoritmatematik 2B. Vi kommer arbeta med kap. 4 till den 24 april.

Innehåll

 

Målet för arbetsområdet:

I slutet av kapitlet förväntas du kunna:

 • använda en linjal på rätt sätt
 • punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon
 • vinklar - rät, spetsig och trubbig
 • månghörningar
 • rektangel och rätblock
 • kvadrat och kub
 • cirkel och klot
 • liter och deciliter
 • cirkeldiagram med och utan digitalt verktyg

Arbetssätt:

 • Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok.
 • Du ska få lärarledda genomgångar.

Bedömning:

 • I det dagliga arbetet, både i diskussioner och i arbetet med boken, praktiskt och teoretiskt samt genom olika tester.
 • Momenten vi gör i boken och på arbetsblad kommer att bedömas.
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.
 • Efter varje kapitel görs en diagnos.
 • Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B, Kap 4

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda och mäta med linjal
Jag kan rita med en linjal
Jag kan mäta med linjal och utgå från 0 samt addera och subtrahera med tal och enhet i cm.
Jag kan mäta med linjal oavsett var jag startar.
Geometriska objekt;
Punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon.
Jag kan med stöd para ihop geometriska objekt med namn.
Jag känner igen och namnger geometriska objekt och jag kan själv konstruera de geometriska objekten punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon.
Jag kan beskriva de geometriska objekten punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon.
Geometriska objekt:
Månghörning, rektangel, kvadrat, kub, cirkel, klot och rätblock.
Jag kan med stöd para ihop geometriska objekt med namn.
Jag känner igen och namnger geometriska objekt och jag kan själv konstruera geometriska de objekten månghörning, rektangel, kvadrat, kub, cirkel, klot och rätblock.
Jag kan beskriva de geometriska objekten månghörning, rektangel, kvadrat, kub, cirkel, klot och rätblock.
Vinklar;
Rät-, spetsig och trubbig vinkel.
Jag kan med stöd visa att vinklar ser olika ut.
Jag känner igen tecknet för rät vinkel samt kan känna igen och namnge de olika vinklarna.
Jag kan själv rita en rät vinkel, en spetsig vinkel och en trubbig vinkel.
Liter och deciliter
Jag vet att liter är mer än deciliter.
Jag kan visa att 10 deciliter är lika mycket som 1 liter och jag kan omvandla liter till deciliter och tvärtom.
Jag kan addera och subtrahera med måtten liter och deciliter.
Cirkeldiagram
Jag kan med stöd göra och tolka ett cirkeldiagram.
Jag kan använda enkla tabeller för att sortera data och beskriva resultatet från enkla undersökningar.
Jag kan själv konstruera en tabell och ett cirkeldiagram från en enkel undersökning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: