Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vård och omsorg vid demenssjukdom, Kapitel 2

Skapad 2020-04-14 09:14 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Gerontologi och geriatrik
Vi går igenom vad som är ett professionellt förhållningssätt och på vilka etiska grunder detta behöver vara lagt. Vi diskuterar över dilemman inom demensvård och hur vi bemöter både personer med demenssjukdom och anhöriga på ett värdigt och etiskt korrekt sätt.

Innehåll

Kapitel 2

 

Upplägg:

Powerpoint
MMT-blanketter
Klocktest
Egen inläsning

 

Examination:


Egen skrivuppgift.

Frågor ligger under uppgifter.

 

Uppgifter

  • Enskild inlämning Unikum 18/11

Matriser

Ger
Vård och omsorg vid demenssjukdom, Studieenhet 2

Vård och omsorg vid demenssjukdom, GERVÅR0, 100 poäng

Vård och omsorg vid demenssjukdom Ämne: Geriatrik och Gerontologi Kurskod: GERVÅR0 Kurser i ämnet: Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng Ämne: Gerontologi och geriatrik Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur det är att åldras i dagens samhälle och vilka attityder som påverkar upplevelsen av åldrande. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar ett etiskt, pedagogiskt och empatiskt förhållningssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om åldrandet ur ett mångkulturellt perspektiv. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, ta ansvar för och fatta kloka beslut i det vardagliga arbetet med äldre.
Minas/Förstå
Tillämpa/Analysera & Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om demens, andra äldrepsykiatriska och geriatriska tillstånd samt om läkemedelsanvändning hos äldre.
Eleven redogör också översiktligt för demenssjukdomar och några andra vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning vid dessa tillstånd
Eleven redogör också utförligt för demenssjukdomar och några andra vanliga äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling samt ger några exempel på läkemedelsanvändning vid dessa tillstånd.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för demenssjukdomar och flera andra äldrepsykiatriska sjukdomar och deras behandling samt ger flera exempel på läkemedelsanvändning vid dessa tillstånd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: